Π. Μαντάς για κτηματολόγιο: «Να δοθεί παράταση για να μη χαθούν περιουσίες»

Π. Μαντάς για κτηματολόγιο: «Να δοθεί παράταση για να μη χαθούν περιουσίες»

Την ανάγκη να υπάρξει χρονικό περιθώριο μετά τις 31/12/2020 για την οριστικοποίηση των κτηματολογικών εγγραφών στην περιοχή της Καλαμάτας αναδεικνύει με ερώτησή του προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο βουλευτής Μεσσηνίας, Περικλής Μαντάς.

Σύμφωνα με τον κ. Μαντά, «στις περιπτώσεις ανακριβούς ή εσφαλμένης καταχώρισης ακινήτου στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, παρέχεται η δυνατότητα εντός συγκεκριμένης χρονικής προθεσμίας να ζητηθεί διόρθωση με αγωγή ενώπιον Δικαστηρίου. Για την περίπτωση της Καλαμάτας, αυτή η χρονική προθεσμία λήγει στις 31/12/2020. Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας οι κτηματολογικές εγγραφές καθίστανται οριστικές, ενώ όσα ακίνητα έχουν καταχωριστεί ως “αγνώστου ιδιοκτήτη”, αυτά περιέρχονται αυτόματα στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου».

Όπως αναφέρεται ακόμη, «εκτιμάται ότι μέχρι σήμερα υφίστανται ακόμα εκατοντάδες δικαιώματα επί ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται το Κτηματολογικό Γραφείο Καλαμάτας (οικόπεδα, διαμερίσματα, χιλιοστά σε συνιδιοκτησίες κλπ.), τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως “αγνώστου ιδιοκτήτη”. Αυτό φαίνεται να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις περιπτώσεις πολιτών που είτε δεν έχει χρειαστεί να κάνουν κάποια συναλλαγή για το ακίνητό τους, για να διαπιστώσουν ότι είναι χαρακτηρισμένο ως “αγνώστου ιδιοκτήτη”, είτε πιστεύουν εσφαλμένα ότι έχει γίνει ορθή αποτύπωση στους κτηματολογικούς χάρτες, χωρίς όμως αυτό να ισχύει στην πραγματικότητα. Ταυτόχρονα, είναι γεγονός ότι λόγω της πανδημίας, τόσο τα Δικαστήρια όσο και τα Κτηματολογικά Γραφεία έμειναν κλειστά ή σε καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, περιορίζοντας έτσι τα χρονικά περιθώρια έγκαιρης ολοκλήρωσης των δικαστικών διαδικασιών αναγνώρισης ακινήτων. Σε αυτές τις συνθήκες είναι πιθανό να υπάρξει πολύ μεγάλη οικονομική και κοινωνική αναστάτωση, λόγω, αφενός, απώλειας εμπράγματων δικαιωμάτων και, αφετέρου, σημαντικής δυσχέρειας των συναλλαγών».

Για τους λόγους αυτούς ο κ. Μαντάς καλεί το υπουργείο να προχωρήσει έγκαιρα σε παράταση της σχετικής προθεσμίας οριστικοποίησης των κτηματολογικών εγγραφών μετά τις 31/12/2020. Τέλος, ζητά «να υπάρξει ολοκληρωμένη ενημέρωση των πολιτών», με στόχο να αποφευχθούν όσο περισσότερο γίνεται πιθανά μελλοντικά προβλήματα στις μεταβιβάσεις ακινήτων, αλλά και να μη χαθούν δικαιώματα πολιτών σε ακίνητες περιουσίες.