Παράταση για τις αιτήσεις στο κορωνοεπίδομα ελαιολάδου

Παράταση για τις αιτήσεις  στο κορωνοεπίδομα ελαιολάδου

Σύμφωνα με ανακοίνωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δόθηκε παράταση στην προθεσμία για τις κορωνοενισχύσεις λαδολιάς (πακέτο 126 εκατ. ευρώ από αδιάθετα υπόλοιπα του ΠΑΑ).

Ειδικότερα, ανακοινώθηκαν τα εξής: “Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την τροποποίηση της υπ. αρ. 3066/13-11-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Μέτρο 21 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19» και συγκεκριμένα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4. «Περίοδος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020, η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-πληρωμής παρατείνεται έως και την Τετάρτη, 02/12/2020 και ώρα 11:59 μ.μ.”.

Σημειωτέον ότι οι αιτήσεις ξεκίνησαν στις 17 Νοεμβρίου και τυπικά ολοκληρώνονταν χθες.