Παρεμβάσεις σε Ναυαρίνου και κεντρική προκυμαία

Παρεμβάσεις σε Ναυαρίνου  και κεντρική προκυμαία

Στη σύναψη δύο προγραμματικών συμβάσεων με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο προχώρησε ο Δήμος Καλαμάτας στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων «Αποκατάσταση ζημιών υφιστάμενων δαπεδοστρώσεων στην κεντρική προκυμαία λιμένα Καλαμάτας» και «Κατασκευή νοτίου πεζοδρομίου οδού Ναυαρίνου (από Φαρών έως Τσαμαδού)».

Σε ό,τι αφορά το πρώτο έργο στην κεντρική προκυμαία, οι εργασίες που προβλέπονται αφορούν στην αποκατάσταση των φθαρμένων – κατεστραμμένων μαρμάρινων πλακών και φιλέτων που βρίσκονται στην κεντρική προκυμαία του λιμένος της Καλαμάτας. Συνοπτικά, θα εκτελεστούν εργασίες καθαιρέσεων και επιστρώσεων.

Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τεχνική μελέτη που έχει συντάξει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας και τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σε σχέση με το έργο κατασκευής νοτίου πεζοδρομίου οδού Ναυαρίνου από Φαρών έως Τσαμαδού, έρχεται να συμπληρώσει τις εργασίες ανάπλασης του νοτίου πεζοδρομίου που είχαν υλοποιηθεί από το Πανελλήνιο μέχρι τον τέως «Βυθό». Οι εργασίες που προβλέπονται στην παραπάνω πράξη αφορούν στη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του προαναφερθέντος τμήματος του νοτίου πεζοδρομίου της Ναυαρίνου.

Συνοπτικά θα εκτελεστούν εργασίες καθαιρέσεων των υφιστάμενων πλακών του πεζοδρομίου και των τσιμεντοστρώσεων που έγιναν και διέρχονται το υπό πλακόστρωση πεζοδρόμιο. Οι νέες παρεμβάσεις θα γίνουν με τα ίδια υλικά και αρχιτεκτονικά μοτίβα που προηγούνται στο υπόλοιπο μήκος του νοτίου πεζοδρομίου της Ναυαρίνου.

Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τεχνική μελέτη που έχει συντάξει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.