Πώς γίνεται μετακίνηση προς δικαστήρια, δικηγόρους, συμβολαιογράφους

Πώς γίνεται μετακίνηση προς  δικαστήρια, δικηγόρους, συμβολαιογράφους

Διευκρινίσεις για τη μετάβαση σε δικαστικές Αρχές, συμβολαιογράφους και δικηγόρους δόθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, διευκρινίσθηκε ότι για τη μετάβαση σε δικαστικές Αρχές, συμβολαιογράφους και δικηγόρους ισχύουν τα εξής:

-Σε περίπτωση μετάβασης σε δικαστήριο ως μάρτυρας, δικηγόρος ή κατηγορούμενος, αυτή αποδεικνύεται από τη σχετική κλήση ή τη βεβαίωση του δικηγόρου

-Για μετάβαση σε συμβολαιογράφο ή δικαστήριο για ένορκη βεβαίωση, αυτή αποδεικνύεται από βεβαίωση δικηγόρου ή κλήση, αν υπάρχει

-Κάθε άλλη μετακίνηση σε δικαστική αρχή, δικηγόρο ή συμβολαιογράφο, αποδεικνύεται από κλήση της υπηρεσίας ή βεβαίωση δικηγόρου ή συμβολαιογράφου, που πιστοποίει με αποστολή εγγράφου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την κλήση-πρόσκληση του μάρτυρα ή πελάτη του

-Οι μετακινήσεις δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών συνοδεύεται από τη σχετική φόρμα τύπου και επιτρέπονται και εκτός Περιφερειακής Ενότητάς τους για λόγους εργασίας. Το ίδιο ισχύει και για τους μάρτυρες, αν πρέπει να καταθέσουν εκτός Περιφερειακής Ενότητας της κατοικίας τους.