Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στην Καλαμάτα

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στην Καλαμάτα

Η χρήση καθαρής ενέργειας στις μεταφορές, ως μια δράση απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, είναι πολιτική που προωθείται και υποστηρίζεται από το Δήμο Καλαμάτας. Για το λόγο αυτό η εγκατάσταση υποδομών για την υποστήριξη της κίνησης ηλεκτρικών οχημάτων προωθείται με τρόπο οργανωμένο και μεθοδικό.

Η παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, καθώς και η κατασκευή υποδομών φόρτισης των Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων, θεσμοθετήθηκαν πρόσφατα με το Ν.4710/2020, σύμφωνα με τον οποίο, οι Δήμοι οφείλουν να προχωρήσουν στη σύνταξη ενός Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο), για την κατασκευή σταθμών επαναφόρτισης Η/Ο στην επικράτειά τους, μελέτη η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο, μετά την έγκριση υποβολής πρότασης από την Οικονομική Επιτροπή που είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.

Η προσδοκία από την ηλεκτροκίνηση στις μεταφορές είναι η μείωση των εκπομπών των ρύπων του διοξειδίου του άνθρακα, ως ένα αποτελεσματικό μέτρο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής.

Στο ίδιο πνεύμα ο Δήμος Καλαμάτας ετοιμάζει και την υποβολή πρότασης προς την πρόσκληση ΑΤ12 του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”, για την αγορά μέσω αντίστοιχης χρηματοδότησης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και την κατασκευή σταθμών φόρτισης ΗΟ. Στόχος, καθαρές μεταφορές με ισχυρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.