Σταθμοί φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην Καλαμάτα

Σταθμοί φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην Καλαμάτα

Έγκριση στο αίτημα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για εγκατάσταση του 2ου σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων (Η/Ο) επί της οδού Κρήτης, στην είσοδο της πρώην Σχολής Παπαφλέσσα, παραχώρησε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας στην προχθεσινή της συνεδρίαση.

Η χρήση καθαρής ενέργειας στις μεταφορές, ως μια δράση απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, είναι πολιτική που προωθείται και υποστηρίζεται από το Δήμο Καλαμάτας.

Η παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, καθώς και η κατασκευή υποδομών φόρτισης των Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων, έχουν πρόσφατα θεσμοθετηθεί με το Ν.4710/2020, σύμφωνα με τον οποίο οι Δήμοι οφείλουν να προχωρήσουν στη σύνταξη ενός Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο), για την κατασκευή σταθμών επαναφόρτισης Η/Ο στην επικράτειά τους, μελέτη η οποία χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

Ο Δήμος Καλαμάτας βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού, για τη λήψη της αναγκαίας χρηματοδότησης, μιας ενέργειας που είναι προαπαιτούμενη, για την έναρξη εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης των Η/Ο.

Ταυτόχρονα ετοιμάζεται η σύνταξη πρότασης προς την πρόσκληση ΑΤ12 του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”, για την αγορά μέσω αντίστοιχης χρηματοδότησης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και την κατασκευή σταθμών φόρτισης ΗΟ.