Στήριγμα η βοήθεια του Δημοτικού Παντοπωλείου Καλαμάτας

Στήριγμα η βοήθεια  του Δημοτικού Παντοπωλείου Καλαμάτας

Η ενίσχυση των δημοτικών κοινωνικών δομών αποτελεί προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή Καλαμάτας. Στο πλαίσιο αυτό, πέραν του σχεδιασμού που εξελίσσεται για την ενεργοποίηση νέων δομών, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην καλή λειτουργία των υφιστάμενων, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Το Δημοτικό Παντοπωλείο επισκέφτηκε και ενημερώθηκε σχετικά με τη λειτουργία του το τελευταίο διάστημα και κυρίως την περίοδο της εφαρμογής των αυστηρών περιοριστικών μέτρων μετακίνησης ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος.

Η δημοτική δομή φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του Βιοτεχνικού Πάρκου, στο ισόγειο του κτηρίου Διοίκησης, όπου εργαζόμενοι και εθελοντές εξυπηρετούν τους δικαιούχους συμπολίτες μας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε, έχουν διανεμηθεί ήδη τρόφιμα σε 116 δικαιούχες οικογένειες του Δημοτικού Παντοπωλείου δύο φορές την τελευταία περίοδο. Κατά το διάστημα 15-30 Οκτωβρίου  και μεταξύ 1-20 Νοεμβρίου. Έχει δε προγραμματιστεί να διανεμηθούν τρόφιμα δύο φορές ακόμα έως τα Χριστούγεννα.

Επίσης, ο Δήμος υλοποιεί το πρόγραμμα «ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – COVID 19», σύμφωνα με το οποίο έχουν χορηγηθεί σε 18 άτομα δύο επιταγές των 58 ευρώ (2×58) κατά τους μήνες Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, ενώ θα χορηγηθούν και το μήνα Δεκέμβριο (σε διαφορετικά 18 άτομα κάθε μήνα).

Οι δικαιούχοι του Δημοτικού Παντοπωλείου είναι δημότες που εντάσσονται σ’ αυτό έπειτα από αίτησή τους, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έχοντας συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Παντοπωλείου (Βιο.Πα., Κτήριο Διοκλής, Νέα Είσοδος Καλαμάτας) και στο τηλέφωνο 27210 94057 ή στη Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας στο τηλέφωνο 27213 61863.