Στο πρόγραμμα «myKEPlive» τα ΚΕΠ Δήμου Καλαμάτας

Στο πρόγραμμα «myKEPlive»  τα ΚΕΠ Δήμου Καλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας εντάχθηκε στο νέο πρόγραμμα myKEPlive του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παρέχοντας νέες ψηφιακές υπηρεσίες, καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση στους πολίτες.

Στην πλατφόρμα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, εντάχθηκαν επιπλέον 41 Δήμοι και 47 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Με τις προσθήκες αυτές το σύνολο των Δήμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανέρχεται σε 137 και το σύνολο των ΚΕΠ σε 180. Επιπλέον, έχουν εκπαιδευτεί για τη συγκεκριμένη υπηρεσία 870 υπάλληλοι των ΚΕΠ.

Η νέα υπηρεσία έχει στόχο την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση και την παροχή διοικητικής πληροφόρησης στους πολίτες, χωρίς τη φυσική μετάβαση πολιτών στην υπηρεσία. Στην πλατφόρμα αυτή μπορεί ο πολίτης να εξυπηρετηθεί συγκεκριμένη μέρα και ώρα, προκειμένου να διεκπεραιώσει το αίτημά του, μέσω βιντεοκλήσης.

Υπενθυμίζεται ότι τα ψηφιακά ραντεβού στα ΚΕΠ διεξάγονται κατόπιν ραντεβού μέσω του myKEPlive.gov.gr.

Η υπηρεσία διεκπεραιώνει μέσω βιντεοκλήσης διαδικασίες υψηλής ζήτησης για τέσσερις κατηγορίες υπηρεσιών: 1) Πληροφόρηση – Αίτηση, 2) Εξυπηρέτηση από το Δήμο, 3) Εξυπηρέτηση πολιτών με Αναπηρία και 4) Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις. Οι ώρες εξυπηρέτησης που μπορούν να επιλέξουν οι πολίτες είναι από τις 8.00 έως τις 14.30.

Τονίζεται ότι η νέα υπηρεσία myKEPlive είναι προσανατολισμένη στην πλήρη εξυπηρέτηση των αναγκών των ΑμεΑ, προσφέροντας, αφενός, αυξημένο χρόνο βιντεοκλήσης στα άτομα με αναπηρία και, αφετέρου, διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, για πολίτες που έχουν προβλήματα ακοής.