Συντήρηση στο κέντρο της πόλης

Συντήρηση στο κέντρο της πόλης

Εργασίες συντήρησης έχει ξεκινήσει από τις προηγούμενες μέρες συνεργείο του Δήμου Καλαμάτας σε παγκάκια κι άλλους κοινόχρηστους χώρους στο κέντρο της Καλαμάτας.

Αρχικά ορισμένοι, όταν είδαν να «κλείνουν» τα παγκάκια, νόμιζαν ότι ήταν στο πλαίσιο των απαγορεύσεων, όμως μετά συνειδητοποίησαν πως ήταν για την προστασία των περαστικών από το φρέσκο βερνίκι.
Β.Β.