Το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Καλαμάτας στήριγμα απέναντι στη βία κατά των γυναικών

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Καλαμάτας στήριγμα απέναντι στη βία κατά των γυναικών

Το Δεκέμβριο του 1999 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε να ανακηρύξει την 25η Νοεμβρίου και έκτοτε να καθιερωθεί ως Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Σκοπός της πράξης αυτής ήταν η ανάδειξη ενός φαινομένου με παγκόσμια διάσταση, το οποίο αποτελεί μια θλιβερή πραγματικότητα σε ολόκληρο τον πλανήτη, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκεύματος και οικονομικής κατάστασης.

Ακόμα και στις μέρες μας, παρά τις οποιεσδήποτε προσπάθειες και αγώνες που έχουν πραγματοποιηθεί, γυναίκες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη έχουν υποστεί ή συνεχίζουν να υπόκεινται σε οποιαδήποτε μορφή βίας (σωματική, ψυχολογική, οικονομική, σεξουαλική κ.λπ.), αναδύοντας την έμφυλη διάσταση μια ζοφερής πραγματικότητας.

Οι στατιστικές αποδεικνύουν το φαινόμενο αυτό, με την άσκηση της έμφυλης βίας να αποτελεί μια από τις συνηθέστερες και βαθιά ριζωμένες ανά τον κόσμο παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες πανδημίας, αυτές δημιουργούν καινούργιες ανισότητες για τις γυναίκες, αλλά και άλλες περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες συνδέονται επίσης με έμφυλες παραμέτρους.

Η συμμετοχή, η προστασία και οι ευκαιρίες όλων των γυναικών πρέπει να είναι στο επίκεντρο εξειδικευμένων δράσεων για την αντιμετώπιση κάθε μορφής διάκρισης, εξαναγκασμού και βίας.

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Καλαμάτας παρέχει τα τελευταία 8 περίπου χρόνια εξειδικευμένες υπηρεσίες, στοχεύοντας κυρίως στην υποστήριξη των γυναικών θυμάτων βίας, την ενδυνάμωση, την απενεχοποίηση, την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και αυτοεικόνας τους, καθώς και στην προστασία και ασφάλεια των ιδίων και των παιδιών τους.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την παροχή εξειδικευμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως είναι υπηρεσίες παραπομπής, κοινωνική / ψυχολογική / εργασιακή / νομική υποστήριξη και συμβουλευτική, νομική βοήθεια και φιλοξενία σε ξενώνες κακοποιημένων γυναικών.

Επίσης, έχει υλοποιήσει –συνεχίζοντας μέχρι και σήμερα- δράσεις δικτύωσης, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, με σκοπό την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών έμφυλης βίας, την άρση των στερεοτύπων, καθώς και τη μετάδοση μηνυμάτων για την ισότητα των φύλων.

Η εξάλειψη του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών μάς αφορά και είναι υπόθεση όλων μας. Αυτό πρέπει να κατανοήσουμε, και όλες/οι μαζί να στοχεύσουμε στην αντιμετώπιση και στην εξάλειψή της.

Η πράξη με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Καλαμάτας» του Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.