Υπογράφηκε η σύμβαση για την αντιδιαβρωτική προστασία στην Αίπεια

Υπογράφηκε η σύμβαση για την  αντιδιαβρωτική προστασία στην Αίπεια

Τη σύμβαση για το έργο αντιδιαβρωτικής προστασίας της παραλίας στη Δημοτική Ενότητα Αίπειας του Δήμου Μεσσήνης, δαπάνης 1.756.151,79 ευρώ, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας, προχθές στην Τρίπολη, με τον εκπρόσωπο της ανάδοχης εταιρείας ΕΤΕΡΚΑ Α.Ε. Μιχάλη Ψυχαράκη.

Το συγκεκριμένο έργο, η προθεσμία για την ολοκλήρωση του οποίου είναι 18 μήνες, αφορά στην προστασία ακτογραμμής περί τα δύο (2) χιλιόμετρα, στην παραλία του Αγίου Ανδρέα, της Δημοτικής Ενότητας Αίπειας, με έργα εκατέρωθεν του ομώνυμου λιμενίσκου.

Όπως είναι γνωστό, στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει πρόβλημα διάβρωσης πριν από την κατασκευή του λιμενίσκου, το οποίο έγινε εντονότερο μετά την κατασκευή του προσήνεμου μόλου τη δεκαετία του 1950. Μετά και την ολοκλήρωση των έργων βελτίωσης του λιμενίσκου το 2002, το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται.

Ειδικότερα, στο βόρειο τμήμα παρατηρείται έντονο το φαινόμενο της διάβρωσης και ιδιαίτερα στα βόρεια του λιμενίσκου και σε μήκος περίπου 250 μέτρων. Στο υπόλοιπο τμήμα της ακτής, προς τα βόρεια, η διάβρωση προχωρά με πιο αργούς ρυθμούς.

Στη νότια περιοχή παρουσιάζεται εντονότερο το φαινόμενο της διάβρωσης πριν από την εκβολή του ρέματος Αίπη σε μήκος 300 μέτρων προς τα βόρεια. Στο υπόλοιπο τμήμα της ακτής και προς το λιμενίσκο παρατηρείται μικρή απόθεση ιζήματος. Η μείωση του εύρους της ακτής θέτει σε κίνδυνο τις παραλιακές ιδιοκτησίες, στις οποίες παρατηρούνται πλημμύρες σε περιόδους έντονης θαλασσοταραχής.

Τα έργα που προβλέπονται είναι: α) ένας πρόβολος στο βόρειο τμήμα της περιοχής, β) τρεις ύφαλοι κυματοθραύστες παράλληλα στην ακτή, γ) ένας πρόβολος στο νότιο τμήμα της περιοχής, στη ρίζα του υπήνεμου μόλου του λιμενίσκου, δ) ενίσχυση του υφιστάμενου υφάλου στο νότιο τμήμα και ε) παράκτια αμυντικά έργα.