2 εκατομμύρια ευρώ για βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Καλαμάτας

2 εκατομμύρια ευρώ  για  βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Καλαμάτας

Απόφαση έγκρισης μελετών και υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ05 του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» έλαβε η Οικονομική Επιτροπή, κατά την χθεσινή της συνεδρίαση, σχετικά με τα έργα βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας στις Δημοτικές Ενότητες Καλαμάτας, Άριος, Αρφαρών και Θουρίας. Πρόκειται για δύο υποέργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας δημοτικής ενότητας Καλαμάτας
Ο Δήμος Καλαμάτας, προκειμένου να προβεί σε εργασίες για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Καλαμάτας, συνέταξε μελέτη με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας», προϋπολογισμού μελέτης ποσού 1.087.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τη μελέτη προβλέπονται να γίνουν τα εξής: Στη Δημοτική Ενότητα Καλαμάτας προβλέπονται παρεμβάσεις στις Τοπικές Κοινότητες Σπερχογείας, Ασπροχώματος, Λείκων, Αντικαλάμου, Πηγών, Νέδουσας, Βέργας, Καλαμάτας, Αλαγονίας, Αρτεμισίας, Ελαιοχωρίου, Καρβελίου, Λαδά και Μικρής Μαντίνειας.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Δήμος προκειμένου να προβεί σε εργασίες για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις συνέταξε μελέτη με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δημοτικών Ενοτήτων Θουρίας, Άριος και Αρφαρών», προϋπολογισμού μελέτης ποσού 1.047.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Στην εν λόγω μελέτη περιλαμβάνονται παρεμβάσεις στις Τοπικές Κοινότητες: Άνθειας, Άμφειας, Πολιανής, Αιθαίας, Θουρίας, Μικρομάνης, Αριοχωρίου Άμμου, Αλωνίων, Ανεμόμυλου, Ασπροπουλιάς, Άριος, Βελανιδιάς, Αρφαρών, Σταματινού, Αγίου Φλώρου, Πηδήματος, Βρομόβρυσης, Άγριλου και Πλατέος.