Ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης

Ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης

Τρίτη ή το αργότερο Τετάρτη θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης και οι πρώτες πληρωμές αναμένονται να γίνουν τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ που εκδόθηκε χθες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις 11 Ιανουαρίου.

Θα πρέπει να αγοράσουν καύσιμα εντός της περιόδου από την 1η Οκτωβρίου έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2021, ενώ τον αριθμό της απόδοσης θα πρέπει επίσης να τον δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έως τις 31 Μαρτίου.

Το επίδομα θα πληρωθεί στις 31 Ιανουαρίου, εφόσον οι αγορές καυσίμου έχουν γίνει έως το τέλος του 2020 και έως τις 31 Μαρτίου, εφόσον οι αγορές γίνουν έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Κριτήρια
Τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν τα ίδια. Για τον άγαμο ορίζονται στα 12.000 ευρώ και για τον παντρεμένο στα 20.000 ευρώ, ενώ προστίθενται 2.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο είναι τα 22.000 ευρώ και προστίθενται 2.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Στα 130.000 ευρώ ορίζεται το περιουσιακό κριτήριο για τον άγαμο και στα 250.000 ευρώ για τον παντρεμένο.

Το επίδομα θα είναι κατ’ ελάχιστο 80 ευρώ και κατά μέγιστο 650 ευρώ, έναντι 400 ευρώ που ήταν πέρυσι. Το τελικό ποσό ο κάθε δικαιούχος θα το μάθει μετά την υποβολή της αίτησης, καθώς παίζει ρόλο ο Ταχυδρομικός Κώδικας, αλλά και η οικογενειακή κατάσταση. Σε έναν εκτενέστατο πίνακα που συνοδεύει την υπουργική απόφαση γίνεται αντιστοίχιση του κάθε ταχυδρομικού κώδικα με ένα συντελεστή. Βάσει αυτού κρίνεται και το ύψος του επιδόματος. Όσο πιο κοντά στη μονάδα, τόσο μεγαλύτερο και το επίδομα.

Κατά συνέπεια, σε αυτή τη φάση ο καταναλωτής θα πρέπει να κάνει την αίτησή του και να αγοράσει τα καύσιμα. Προκειμένου να μπορέσει να λάβει το σύνολο του επιδόματος που δικαιούται, θα πρέπει η αξία των αγορών του να είναι διπλάσια του ύψους του επιδόματος. Να σημειωθεί, επίσης, ότι προβλέπεται προσαύξηση του επιδόματος κατά 10% για κάθε προστατευόμενο τέκνο του νοικοκυριού. 

Δικαιούχοι
Χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) και πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται.

Εξαιρούνται από τη χορήγηση του επιδόματος:

α) Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου.

β) Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φιλοξενούνται.

γ) Τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα περισσότερα των 2 ή ποσοστά συνιδιοκτησίας, επί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία (ποσοστά) αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων των ευρισκόμενων σε εθελούσια ακινησία. Δε συνυπολογίζονται Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα ευρισκόμενα σε αναγκαστική ακινησία, η οποία αναφέρεται σε περιπτώσεις καταστροφής ή κλοπής.

δ) Τα φυσικά πρόσωπα για την επαγγελματική τους στέγη.