Επικίνδυνη ρύπανση από τα στραγγίσματα στη Μαραθόλακκα

Επικίνδυνη ρύπανση από τα  στραγγίσματα στη Μαραθόλακκα

Με τίτλο “εξαιρετικά επείγον” οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων Μανώλης Μάκαρης (Ανοιχτός Δήμος – Ενεργοί Πολίτες) και Μιχάλης Αντωνόπουλος (Ανεξάρτητη Συμμαχία Πολιτών) έθεσαν προς συζήτηση στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας το εξής θέμα: “Διαχείριση στραγγισμάτων Μαραθόλακκας Ταϋγέτου λόγω διασποράς και διάχυσης ρύπων εντός ζώνης Natura 2000 -FARAGI NEDONΑ PETALON – CHANI GR2550001-, μετά και τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών με τη φόρτιση του πεδίου και τις αστοχίες που παρατηρήθηκαν στα πρανή των συσσωρευμένων απορριμμάτων, που έχουν υποστεί εκτεταμένες καθιζήσεις”.

Σύμφωνα με την εισήγηση που κατέθεσαν, ένα πολύ σοβαρό περιβαλλοντικό ζήτημα έχει επανέλθει ιδιαίτερα επιτακτικό στην απόληξη της Μαραθόλακκας Ταϋγέτου. Εντός του παράπλευρου υδατορέματος παρατηρήθηκε ιδιαίτερα μεγάλη ροή από δεκάδες κυβικά μέτρα από στραγγίσματα που απορρέουν από την ανάντη χωματερή και τη διαχείριση του χώρου, εντός της ζώνης Natura στον ποταμό Νέδοντα.

Σύμφωνα με το υλικό (φωτογραφικό και οπτικό) που καταγράψαμε στις 11, 12 και 13 Δεκεμβρίου του 2020 και μέχρι σήμερα που συζητάμε, δεκάδες κυβικά σε ημερήσια βάση αποδεικνύεται και με γυμνό οφθαλμό ότι καταλήγουν στον Νέδοντα και στο υπεδάφιο υδρογεωλογικό πεδίο της Καλαμάτας, που είναι ήδη σε καθεστώς προστασίας. Στη συνέχεια καταλήγουν στα ύδατα άντλησης και τις πηγές που υδρεύεται και αρδεύεται ο Δήμος μας. Σε δείγματα που λήφθηκαν εμφανίζεται ιδιαίτερα επιβαρυμένο ρυπαντικό φορτίο.

Προτείνεται η λήψη απόφασης για την άμεση σύγκληση των γεωτεχνικών και τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου για τη θέσπιση μέτρων προστασίας με τη διαδικασία της έκτακτης ανάγκης. Επίσης λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση της πολιτικής προστασίας για την αποφυγή κινδύνου για την προστασία των δημοτών. Λήψη απόφασης για συμπληρωματικά έργα για τη συγκράτηση των πρανών που έχουν αστοχήσει και επίκειται κατολίσθηση αυτών.

Επίσης, λήψη απόφασης για οτιδήποτε άλλο θεωρείται επιβεβλημένο για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του χώρου της Μαραθόλακκας και της διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου μας και της προστασίας των πολιτών και των εργαζομένων σε αυτή, ύστερα από τη νέα επείγουσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει διαμορφωθεί.