«Μιλώ καλά στα ελληνικά» από το Κ.Ε.Δι.Βι.Μ «Ορίζων»

«Μιλώ καλά στα ελληνικά» από το Κ.Ε.Δι.Βι.Μ «Ορίζων»

Σε ενήλικες που θέλουν να μάθουν ή να βελτιώσουν τα ελληνικά τους απευθύνεται το πρόγραμμα «Μιλώ καλά στα ελληνικά» του Κ.Ε.Δι.Βι.Μ «Ορίζων» και συγκεκριμένα σε: ενήλικες εργαζομένους και μη, μετανάστες και επαναπατριζόμενους, επαγγελματίες, τουρίστες, επισκέπτες, κατοίκους του εξωτερικού που έχουν καταγωγή ή ρίζες ελληνικές, δασκάλους και εκπαιδευτές της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό και όλους όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν την ελληνική γλώσσα.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά που στοχεύει στην ουσιαστική μελέτη και κατανόηση της ελληνικής γλώσσας και στη χρήση της σε κάθε επίπεδο και στάδιο της ζωής

Το πεδίο μελέτης και άσκησης διαμορφώνεται από τις εκάστοτε ανάγκες και απαιτήσεις του μαθητευόμενου για την ένταξή του στην κοινωνία, τη διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και επικοινωνίας και, άρα, καλύτερης ποιότητας ζωής που αποτελεί και το πρώτο ποιοτικό χαρακτηριστικό του προγράμματος.

Προκειμένου, δε, να ανταποκριθεί στις ανάγκες του εκπαιδευόμενου, όποιες και αν είναι αυτές – επαγγελματικές ή προσωπικές – η σχέση και η άμεση επαφή εκπαιδευτικού και εκπαιδευόμενου είναι απαραίτητη.  Η σχέση αυτή της προσωπικής και ανοιχτής επικοινωνίας ανάμεσά τους αποτελεί το δεύτερο χαρακτηριστικό της ποιοτικής φύσης του. Η συνολική διάρκειά του είναι 400 ώρες, ενώ οι 180 από αυτές έχουν τη μορφή σύγχρονης επικοινωνίας με τους διδάσκοντες. Οι υπόλοιπες 220 είναι ασύγχρονης διδασκαλίας, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να παρακολουθήσουν τις ώρες που επιθυμούν. Εάν κάποιος εκπαιδευόμενος δεν καταφέρει να παρακολουθήσει κάποιο μάθημα της σύγχρονης εκπαίδευσης, θα υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσης με διάφορους τρόπους.

Το πρόγραμμα στελεχώνεται από διδάσκοντες με εμπειρία και επιμόρφωση στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, πανεπιστημιακούς καθηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό ως συμβούλους και συνεργάτες, ενώ υποστηρίζεται από φορείς, όπως ακαδημαϊκά εργαστήρια, καθώς και από το τμήμα ελληνικής παιδείας της Ομογένειας στον Καναδά. Στο ανωτέρω πρόγραμμα τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά ειδικότερα συνεργάζονται με το Εργαστήριο «Μελέτης του αρχαίου κόσμου» του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, η γλώσσα επικοινωνίας θα είναι τα ελληνικά, αλλά για ευνόητους λόγους συνεννόησης τα αγγλικά θα λειτουργούν υποστηρικτικά.

Έτσι με το τέλος του οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν καταφέρει, μεταξύ άλλων, να:

•συνεννοούνται

•γράφουν και να διαβάζουν ελληνικά

•επικοινωνούν με τους γύρω τους αλλά και με κάθε άτομο που μιλά ελληνικά

•συμμετέχουν ενεργά στις δημόσιες δράσεις

•κοινωνικοποιηθούν στο χώρο που διαμένουν στην Ελλάδα

•αποκτήσουν μια ευρεία παιδεία και να τη μεταδίδουν στην οικογένειά τους

•και να αναλάβουν θέση εργασίας οποιουδήποτε επαγγέλματος

Για περισσότερες πληροφορίες:

-https://iek-orizon.gr/milokalaellinika/#1465374041696-13ce1dee-d45a

-καλέσετε στα ακόλουθα τηλέφωνα: 6982179239/ 2721092122-92022

-συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας:
//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff48tdlDKA1deNlDnDTGE9sH7ZRPFcjmDDvVuGWD5BS005Tw/viewform.