Παρατημένο και λεηλατημένο

Παρατημένο και λεηλατημένο

Παρατημένο και λεηλατημένο το λεωφορείο της φωτογραφίας στο λιμάνι της Καλαμάτας. Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, παλιά εξυπηρετούσε τις ανάγκες του Δήμου Λεύκτρου, αλλά τώρα έχει μείνει παρατημένο να το καταστρέφουν οι καιρικές συνθήκες και οι όποιοι βανδαλισμοί.

Β.Β.