Προσοχή πού πατάτε

Προσοχή πού πατάτε

Βόλτα στο πάρκο πριν από το μόλο στο λιμάνι κάνουν καθημερινά πολλοί τώρα με το lockdown. Έχει όμως και τα επικίνδυνά του σημεία το παρκάκι στο Πανελλήνιο.

Ανοικτά μικρά φρεάτια στα οποία θα έπρεπε να έχει τοποθετηθεί φωτισμός και να είναι κλειστά.

Προσοχή στα πόδια, λοιπόν, όταν βρισκόμαστε προς τα εκεί!

Β.Β.