Πρόταση εκπόνησης σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο Δήμο Οιχαλίας

Πρόταση εκπόνησης σχεδίου  φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο Δήμο Οιχαλίας

Υποβλήθηκε από το Δήμο Οιχαλίας πρόταση εκπόνησης σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου», με προϋπολογισμό 39.680 ευρώ.

Η παρούσα πρόταση αφορά στην εξασφάλιση χρηματοδότησης του Δήμου Οιχαλίας από το Πράσινο Ταμείο και καθίσταται υποχρεωτική η χωροθέτηση ενός σημείου επαναφόρτισης οχημάτων ανά 1.000 κατοίκους εντός των ορίων του κάθε Δήμου. Με δεδομένο τον πληθυσμό του Δήμου Οιχαλίας θα πρέπει να χωροθετηθούν τουλάχιστον 12 σημεία φόρτισης, όπου υποδειχτεί στο σχέδιο.