«Σε μια συμμαχία, πάντα ο ένας κάνει το άλογο κι ο άλλος τον καβαλάρη»

«Σε μια συμμαχία, πάντα ο ένας κάνει το άλογο κι ο άλλος τον καβαλάρη»

Βλαντιμίρ Ίλιτς Λένιν (1870 – 1924, Σοβιετικός ηγέτης)