«Στα όρια τους οι πολίτες…» με τα ΕΛΤΑ

«Στα όρια τους οι πολίτες…» με τα ΕΛΤΑ

Τεράστια προβλήματα στην ταχυδρομική εξυπηρέτηση των πολιτών έχουν δημιουργηθεί με τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού που παρουσιάζουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ του Νομού Μεσσηνίας, χωρίς να λαμβάνουμε υπ’ όψιν την εθελουσία των 2.000 υπαλλήλων που σχεδιάζει η Διοίκηση σε συνεργασία με την κυβέρνηση. Αυτά μας επισήμανε αναγνώστης, συχνός πελάτης των ΕΛΤΑ και εξ αυτού του λόγου γνώστης των προβλημάτων.

Και συνεχίζει: «Σχετικά με τις ελλείψεις προσωπικού σε επίπεδο Νομού Μεσσηνίας, τα προβλήματα είναι χρόνια, χωρίς όμως να έχουν δώσει λύση, αδιαφορώντας για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Όσον αφορά στην εξυπηρέτηση εντός των καταστημάτων “Θυρίδα συναλλαγής”, δεν υπάρχει επαρκής εξυπηρέτηση, με συνέπεια να περιμένουν μεγάλο χρονικό διάστημα στην αναμονή, ενώ για την αλληλογραφία τους οι πολίτες γίνονται μάρτυρες μεγάλων καθυστερήσεων, με αποτέλεσμα πολλές φορές να την παραλαμβάνουν ληγμένη, π.χ. λογαριασμοί ΔΕΚΟ κ.ά.

Σύμφωνα με τους πολίτες, δεν αρκεί το φιλότιμο και η θέληση του προσωπικού για την εξυπηρέτησή τους.

Οι εργαζόμενοι καλούνται να δουλεύουν εξαντλητικά ωράρια (εννοείται χωρίς υπερωρίες!), ενώ η πίεση αυτή συνεπάγεται τεράστιο κίνδυνο για την ασφάλειά τους.

Έπρεπε να είχε δοθεί λύση χθες… στις ελλείψεις προσωπικού. Οι πολίτες είναι στα όριά τους. Ας αναλάβουν, επιτέλους, την ευθύνη που τους αναλογούν (Διοίκηση ΕΛΤΑ) για να δοθεί οριστική λύση στην εξυπηρέτηση των πολιτών».