3 σχολικές μονάδες έκλεισαν σήμερα στο Δήμο Καλαμάτας, λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού

3 σχολικές μονάδες έκλεισαν σήμερα στο Δήμο Καλαμάτας, λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού

Με Απόφαση της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας αναστέλλεται προσωρινά:

1. Η λειτουργία του Δ.Σχ. Θουρίας μέχρι και 05 – 02- 2021.

2. Η λειτουργία του Ν/Γ Θουρίας μέχρι και 05 – 02 – 2021.

3. Η λειτουργία του Ν/Γ Σπερχογείας μέχρι και 05 – 02 – 2021 .

στο πλαίσιο των προβλεπομένων μέτρων διαχείρισης επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες.

Εκπαιδευτικοί και μαθητές θα ακολουθήσουν πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όπως προβλέπεται.