65,35 εκατομύρια ευρώ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

65,35 εκατομύρια ευρώ  στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Στο 1,31 δισ. ευρώ ανέρχεται το συνολικό ποσό που θα λάβουν το τρέχον έτος από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) οι 13 Περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με σχετική απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη.

Το παραπάνω ποσό που έχει προϋπολογιστεί, προέρχεται κατά 1,15 δισ. ευρώ από κοινοτικούς πόρους (συγχρηματοδοτούμενο σκέλος) και κατά 160 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους (εθνικό σκέλος) και αποτελεί μέρος των 6,75 δισ. ευρώ του συνολικού προϋπολογισμού του ΠΔΕ έτους 2021.

Τα κονδύλια θα κατευθυνθούν για τη συμμετοχή των Περιφερειών σε αναπτυξιακά προγράμματα, σε υποδομές αλλά και για την κοινωνική συνοχή. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός ανά Περιφέρεια ή και στο σύνολό του μπορεί να μεταβληθεί στην περίπτωση που υπάρξουν έκτακτες ανάγκες, όπως έγινε το προηγούμενο έτος λόγω της πανδημίας.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου θα διατεθούν 65,35 εκατ. ευρώ, με τα 55 εκατ. ευρώ να προέρχονται από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, ενώ τα 10,35 εκατ. ευρώ, αποτελούν εθνικούς πόρους.