Αιτήσεις στο Λιμενικό Ταμείο για πρόσδεση σκαφών και παραχωρήσεις χερσαίων χώρων

Αιτήσεις στο Λιμενικό Ταμείο για πρόσδεση  σκαφών και παραχωρήσεις χερσαίων χώρων

Τις προθεσμίες και τα δικαιολογητικά για τις θέσεις πρόσδεσης σκαφών στο λιμάνι της Καλαμάτας, τις παραχωρήσεις χερσαίων χώρων και τις παραχωρήσεις χερσαίων χώρων για υπαίθριο εμπόριο, για το τρέχον έτος, ανακοίνωσε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας.

Ειδικότερα, οι επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς, καθώς και οι ιδιοκτήτες επαγγελματικών τουριστικών σκαφών –αναψυχής που ενδιαφέρονται για θέση πρόσδεσης σκάφους εντός του λιμένα της Καλαμάτας, πρέπει να επισκεφθούν το Λιμενικό Ταμείο (Μιαούλη 30 – Καλαμάτα), έπειτα από τηλεφωνικό ραντεβού, έως και τις 31/1/2021, προκειμένου να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις.      

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: Αίτηση με ακριβή στοιχεία η οποία συμπληρώνεται στην υπηρεσία. Φωτοαντίγραφο άδειας πλόων ή πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης και άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.

Παραχωρήσεις χώρων
Για τις παραχωρήσεις χερσαίων χώρων οι ενδιαφερόμενοι (καταστηματάρχες και λοιποί) που επιθυμούν να κάνουν χρήση χώρου στη χερσαία ζώνη του λιμένα Καλαμάτας, πρέπει να επισκεφθούν το Λιμενικό Ταμείο έως τις 15 Φεβρουαρίου, προκειμένου να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: Αίτηση με ακριβή στοιχεία και καταστατικό συστάσεως εταιρείας (αν πρόκειται για εταιρεία). Τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα φαίνεται ακριβώς η θέση του καταστήματος, τα μέτρα της πρόσοψης του καταστήματος και ο αιτούμενος χώρος. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας του καταστήματος. Μισθωτήριο συμβόλαιο. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας το Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου θα παραχωρήσει τμήματα της ενιαίας χερσαίας ζώνης στους αιτούντες για το έτος 2021.

Τέλος, όσοι επιθυμούν να κάνουν χρήση χώρου για το έτος 2021 στη χερσαία ζώνη λιμένα Καλαμάτας, για υπαίθριο εμπόριο, πρέπει να επισκεφθούν το Λιμενικό Ταμείο έως και τις 29 Ιανουαρίου 2021, προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας χρήσης χώρου.