Διαχείριση αδέσποτων ζώων στην Καλαμάτα

Διαχείριση αδέσποτων ζώων στην Καλαμάτα

Η 5μελής επιτροπή διαχείρισης αδέσποτων ζώων συνεδρίασε προχθές στο Δημαρχείο Καλαμάτας, υπό τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Φάβα.

Κατά τη συνεδρίαση ελήφθησαν αποφάσεις επί θεμάτων που αφορούν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, επί ελέγχων της Δημοτικής Αστυνομίας για τήρηση της νομοθεσίας, καθώς και για θέματα συνεργασίας για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (τραυματισμός ζώων κ.λπ.).

Επίσης, κατά το επόμενο διάστημα θα ανοίξει ο διάλογος με φορείς και εθελοντές, έτσι ώστε να κατατεθούν προτάσεις και επικαιροποιημένα στοιχεία και να συνταχθεί ένα κοινό σχέδιο δράσης που να αφορά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.
Α.Π.