Διαδικτυακές ορκωμοσίες σε πανεπιστημιακά τμήματα της Καλαμάτας

Διαδικτυακές ορκωμοσίες σε πανεπιστημιακά τμήματα της Καλαμάτας

Με ένα διαφορετικό τρόπο θα λάβουν το πτυχίο τους όσοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στα πανεπιστημιακά τμήματα της Καλαμάτας.

Ειδικότερα, λόγω της κατάστασης οι ορκωμοσίες θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά και αφορούν στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών & Πολιτισμικών Σπουδών, καθώς και τη Σχολή Διοίκησης.

Στην πρώτη Σχολή, όπου ανήκουν τα Τμήματα Ιστορίας Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, καθώς και της Φιλολογίας, οι ορκωμοσίες θα πραγματοποιηθούν στις 20 Ιανουαρίου.

Στη δε Σχολή Διοίκησης, όπου ανήκουν τα Τμήματα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών, τμήματα του ΤΕΙ πριν αυτό συγχωνευθεί με το Πανεπιστήμιο, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι στην παραπάνω Σχολή έχουν να γίνουν ορκωμοσίες από το Δεκέμβριο του 2018 (!) και αναμένεται να είναι μεγάλος ο αριθμός των ορκισθέντων, ενώ για τις άλλες σχολές που στεγάζονται στον Αντικάλαμο δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση.

Διαμαρτυρίες
Όπως προαναφέραμε, σε τμήματα του πρώην ΤΕΙ ορκωμοσίες έχουν να πραγματοποιηθούν δύο ολόκληρα χρόνια, όμως το πρόβλημα δεν εστιάζεται μόνο σε αυτά. Δεχθήκαμε, λοιπόν, έντονες διαμαρτυρίες ότι στις ορκωμοσίες που ανακοινώθηκαν δεν υπάρχει εκείνη για το Μεταπτυχιακό «Ηθική Φιλοσοφία».

Το ποιος και γιατί φταίει που δε γίνονται ορκωμοσίες είναι, προφανώς, θέμα εσωτερικό του κάθε πανεπιστημίου και δεν αφορά στους τελειόφοιτους, που ζητούν το αυτονόητο. Δηλαδή, αφού ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους, να λάβουν τον τίτλο που με ώρες διαβάσματος και θυσίες (και οικονομικές στα μεταπτυχιακά) κατάφεραν να αποκτήσουν.
Π.Μπ.