Δήμος Τριφυλίας: Ερωτήματα και παρατηρήσεις για βελτίωση αγροτικών δρόμων από Περιφέρεια

Δήμος Τριφυλίας: Ερωτήματα και παρατηρήσεις για βελτίωση αγροτικών δρόμων από Περιφέρεια

Σειρά από ερωτήματα τέθηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας σχετικά με έργο αγροτικής οδοποιίας που πρόκειται να γίνει από δωρεά 100.000 τόνων υλικού της εταιρείας «ΛΑΡΣΙΝΟΣ» το 2018 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς στην τεχνική έκθεση, αντί για τόνους, αναφέρονται κυβικά μέτρα. Επίσης, δεν αναφέρονται οι δρόμοι που θα στρωθούν. 

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, η Σταματία Αλεξοπούλου σημείωσε: «Οι 100.000 τόνοι 3Α διαλογέα είναι 50.000 κυβικά μέτρα που γράφει τη τεχνική έκθεση για το έργο; Ο όγκος 15.000 κυβικών μέτρων αργού υλικού που διατίθεται στον Δήμο Τριφυλίας είναι 50 φορτηγά χαλίκι που αιτήθηκε ο κ. δήμαρχος και αποφάσισε η Οικ. Επιτροπή της Περιφέρειας; Στην τεχνική έκθεση γράφει ότι έγινε διαχωρισμός του συνόλου της ποσότητας των 15.000 κυβικών μέτρων για το Δήμο Τριφυλίας ανάλογα με την απόσταση από την περιοχή του λατομείου Φιλιατρών. Έως 10 χλμ. θα πάνε 5.000 κυβικά μέτρα, από 10 χλμ. έως 20 χλμ. 7.500 κυβικά μέτρα, από 20 χλμ. έως 30 χλμ. 2.500 κυβικά μέτρα. Ποιος έκανε το διαχωρισμό και με ποια κριτήρια; Με αυτό το διαχωρισμό αποκλείονται οι αγροτικοί δρόμοι στις Δημοτικές Ενότητας Αυλώνος, Αετού και Τριπύλης που έχουν το μεγαλύτερο αγροτικό δίκτυο γιατί απέχουν πάνω από 30 χλμ. Μουζάκι και Τραγάνα είναι πάνω από 20 χλμ. Ο Πύργος είναι στα όρια των 20 χλμ. Η Μουριατάδα είναι πάνω από 20 χλμ. Ακόμη και οι Ράχες είναι στα όρια λίγο πάνω από 20 χλμ. Μύρου και Αλιμάκι πάνω από 20χλμ. Το Καλό Νερό πάνω από 20 χλμ. Ποιοι είναι οι αγροτικοί δρόμοι που θα πέσει το 3Α; Γιατί δεν αναφέρονται; Ποιος θα αποφασίσει; Η τεχνική έκθεση γράφει ότι οι δρόμοι που θα στρωθούν με αμμοχάλικο θα υποδειχθούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία της Περιφέρειας, δηλαδή τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας σε συνεργασία με τους Δήμους. Θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας έπειτα από προτάσεις των τοπικών συμβουλίων και προέδρων και ιεράρχηση πραγματικών αναγκών και προτεραιοτήτων; Ή θα αποφασίσει η διοίκηση του Δήμου; Ψηφίζω υπέρ με τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις που κατέθεσα». 

Με τη σειρά του ο Γιάννης Μερκούρης τόνισε ότι: «Ψηφίζω υπέρ, όμως είναι απαραίτητο τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να γνωρίζουν τι ψηφίζουν. Δεν έχω καμία αντίρρηση να δώσω θετική ψήφο, αλλά για ποιους αγροτικούς δρόμους; Θα ψηφίσω χωρίς να γνωρίζω!!». Τελικά, ομόφωνα ελήφθη απόφαση για σύναψη προγραμματικής σύμβασης.