Επιστολή των Επιμελητηρίων Πελοποννήσου στον υπουργό Ανάπτυξης για το πρόγραμμα e-λιανικό

Επιστολή των Επιμελητηρίων Πελοποννήσου στον υπουργό Ανάπτυξης για το πρόγραμμα e-λιανικό

Επιστολή για την προδημοσίευση του προγράμματος e-λιανικό έστειλε το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Α. Γεωργιάδη, με κοινοποίηση σε βουλευτές της Περιφέρειας και τα Επιμελητήρια της χώρας.

Ζητά, δε, να γίνουν αλλαγές σε σημεία που δυσκολεύουν τη συμμετοχή επαγγελματιών σε αυτό ή με κάποιον τρόπο τούς αποκλείουν.

Πρόγραμμα
Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου τονίζει αρχικά στην επιστολή του ότι  ο επιχειρηματικός κόσμος υποδέχτηκε με ικανοποίηση την προδημοσίευση του νέου προγράμματος ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τίτλο e-Λιανικό. Το πρόγραμμα θα ενισχύσει τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών, να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους και να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας.

Ωστόσο, διαπίστωσαν ότι μία από τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι να έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους έστω και μία ημέρα με κρατική εντολή από τις 18/3/2020. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα καταστήματα λιανεμπορίου τροφίμων που με κρατική εντολή παραμένουν ανοικτά να εξαιρούνται του προγράμματος.

Διορθώσεις
Όπως τονίζει στην επιστολή το Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, για τις μικρές αυτές επιχειρήσεις θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι έχουν υποστεί κατακόρυφη μείωση του τζίρου τους, θέτουν τους εαυτούς τους (ιδιοκτήτες και προσωπικό εργασίας) σε καθημερινό κίνδυνο, προσπαθούν να τροφοδοτούν τους πολίτες με τα απαραίτητα αγαθά για τη διαβίωσή τους, έχει αυξηθεί το κόστος λειτουργίας τους λόγω της εφαρμογής όλων των απαραίτητων υγειονομικών μέτρων, ενώ όλα τα λειτουργικά έξοδα (ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές, ενοίκια κ.τ.λ.) «τρέχουν» κανονικά και είναι υποχρεωμένοι να τα καταβάλουν έγκαιρα,

«Η μη συμμετοχή αυτών των καταστημάτων σε ένα ακόμα “εργαλείο”, το οποίο θα βοηθήσει στην προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις της εποχής μας, θα δημιουργήσει όχι μόνο δύο ταχυτήτων επιχειρήσεις λιανεμπορίου, αλλά και ένα αίσθημα αδικίας, αφού το κράτος δε μεριμνά για αυτές που στους δύσκολους και πρωτόγνωρους καιρούς που βιώνουμε παραμένουν στις θέσεις τους προσφέροντας στο κοινωνικό σύνολο με όλους τους παραπάνω κινδύνους», τονίζεται στην επιστολή.

Επίσης, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την προδημοσίευση, οι επιχειρήσεις καλούνται να υλοποιήσουν και εξοφλήσουν το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών πριν καν υποβάλουν την πρότασή τους και, φυσικά, πριν εγκριθούν. Επίσης, η χρηματοδότηση αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις που ασκούν λιανικό εμπόριο ως κύρια δραστηριότητα, αποκλείοντας τις επιχειρήσεις εκείνες που μπορεί να διαθέτουν δευτερεύοντες ΚΑΔ λιανικού εμπορίου.

Γι’ αυτό ζητείται από τον υπουργό να υπάρξουν αλλαγές και το συγκεκριμένο πρόγραμμα να ακολουθήσει τις διαδικασίες που συνήθως υφίστανται στα έργα ΕΣΠΑ, δηλαδή υποβολή φακέλου, έγκριση και υλοποίηση, αλλά και τη διεύρυνση των ΚΑΔ για όσους ασκούν λιανικό εμπόριο ως δευτερεύουσα δραστηριότητα.