Νέα πρόσκληση του ΕΣΠΑ με 60 εκ. ευρώ για οδικά έργα υπέγραψε ο Περιφειάρχης Πελοποννήσου Π. Νίκας

Νέα πρόσκληση του ΕΣΠΑ  με 60 εκ. ευρώ για οδικά έργα υπέγραψε ο Περιφειάρχης Πελοποννήσου Π. Νίκας

Σύσκεψη με αντικείμενο τον προγραμματισμό έργων για το ΕΣΠΑ συγκάλεσε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας, στην Περιφέρεια την περασμένη Παρασκευή.

Στην εν λόγω σύσκεψη εξετάστηκαν έργα που μπορεί να συμπεριληφθούν προς χρηματοδότηση και υλοποίηση στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου για οδικά έργα (λειτουργική αναβάθμιση ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της Περιφέρειας), με συνολική δημόσια δαπάνη 60.000.000 ευρώ, την οποία υπέγραψε ο περιφερειάρχης και της οποίας η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 30 του ερχόμενου Απριλίου 2021, χωρίς περαιτέρω παρατάσεις.

Συσκέψεις με σχετικό αντικείμενο θα γίνονται στο εξής δύο φορές το μήνα, δήλωσε ο περιφερειάρχης, ο οποίος προσδιόρισε τις δύο επόμενες για τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου και την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου.

Σχεδιασμός έργων

Κατά τη σύσκεψη διαπιστώθηκε ότι σε πρώτη φάση υπάρχει μια σειρά από σημαντικά οδικά έργα, που είτε έχουν πλήρως ώριμες μελέτες είτε η διαδικασία εκπόνησής τους βρίσκεται εν τω περατούσθαι.

Στο πλαίσιο αυτής της πρώτης φάσης, σημείωσε ο περιφερειάρχης, προκρίνονται έργα με απολύτως ολοκληρωμένες μελέτες και συγκεκριμένα ο δρόμος Λάμπαινα – Αρχαία Μεσσήνη (19.000.000 ευρώ), η σύνδεση Ναυπλίου και Άργους με τον αυτοκινητόδρομο “Μορέας” (42.000.000 ευρώ), ο δρόμος Γκούρα – Δερβένι (18.500.000 ευρώ) και ο δρόμος Απιδέα – Μολάοι (6.000.000 ευρώ).

“Υπάρχει και μια σειρά άλλων έργων, σχετικά ώριμων μελετητικά, ωστόσο τα πιο πάνω συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες” εκτίμησε ο κ. Νίκας.

Ο ίδιος, τέλος, γνωστοποίησε ότι στα τέλη του τρέχοντος μήνα Ιανουαρίου αναμένεται η έγκριση αρμοδίως για την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όσον αφορά στα θέματα του φυσικού αερίου και της επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.