Νέος αγωγός ομβρίων θα λύσει το πρόβλημα στην οδό Φαρών

Νέος αγωγός ομβρίων θα  λύσει το πρόβλημα στην οδό Φαρών

Επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Κεντρικός συλλεκτήρας ομβρίων Ζώνης Ι Καλαμάτας» στη Δημοτική Ενότητα Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας με φορέα έργου τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας, θα γνωμοδοτήσει, μεταξύ άλλων θεμάτων, κατά την αυριανή του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας.

Υπενθυμίζεται ότι με παρέμβαση του δημάρχου πρόσφατα αντιμετωπίστηκαν προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί σε γραφειοκρατικό επίπεδο και πλέον -μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις- έχει ξεκινήσει η διαδικασία διεκδίκησης χρηματοδότησης του έργου.

Το έργο αφορά τον κεντρικό συλλεκτήρα ομβρίων ζώνης Ι Καλαμάτας που θα ξεκινά από τη διασταύρωση των οδών Ευριπίδου και Ακρίτα και θα οδηγεί τα όμβρια μιας μεγάλης νότιας ζώνης της Καλαμάτας στη θάλασσα, έξω από τον προλιμένα.

Ο νέος αγωγός θα αποσυμφορήσει τον υπάρχοντα της Φαρών και θα εξυπηρετήσει καλύτερα τις περιοχές ανατολικά αυτής, και με κατεύθυνση προς νότο, από τις οποίες διέρχεται.

Ειδικότερα, υπενθυμίζουμε ότι η ΔΕΥΑΚ έχει πραγματοποιήσει μελέτη για την κατασκευή αγωγού ομβρίων, που θα ξεκινά από τη συμβολή των οδών Ευριπίδου και Ακρίτα. Εκεί θα παραλαμβάνει όμβρια από την περιοχή δυτικά της Ακρίτα, που παροχετεύονται από φρεάτια υδροσυλλογής κατά μήκος της Βύρωνος, τουλάχιστον μέχρι τη Φυτειά. Επίσης, θα παραλαμβάνει τα νερά της βροχής από αγωγό της Ακρίτα, που φθάνει μέχρι τη Βασιλέως Γεωργίου.

Ο νέος αγωγός θα πορεύεται επί της οδού Ακρίτα, θα φθάνει στη συμβολή της με την οδό Ναυαρίνου, θα ακολουθεί τη Ναυαρίνου κατά ένα τμήμα του και στη συνέχεια θα πορεύεται νοτίως του νοτίου πεζοδρομίου της οδού αυτής, μέχρι να συναντήσει τον αγωγό ομβρίων της Ηρώων, σε σχέση με τον οποίο θα πορεύεται παράλληλα στη θάλασσα και θα εκβάλλει έξω από το λιμάνι.