Παρά την πανδημία αυξήθηκαν οι νέες επιχειρήσεις στη Μεσσηνία

Παρά την πανδημία αυξήθηκαν οι νέες επιχειρήσεις στη Μεσσηνία

Παρότι ο τομέας της επιχειρηματικότητας έχει πληγεί και στο Νομό Μεσσηνίας από την πανδημία της Covid-19, μετά και δέκα χρόνια χρόνια μνημονίων και λιτότητας, εν τούτοις δείχνει αρκετή ανθεκτικότητα.

Τα στοιχεία του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας που δόθηκαν στη δημοσιότητα προκαλούν, αν μη τι άλλο, ευχάριστη έκπληξη, αλλά συνάμα δημιουργούν πολλές απορίες, αφού, σύμφωνα με την… οικονομική πεπατημένη, το κλίμα μόνο ευνοϊκό δεν μπορεί να περιγραφεί για την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης εν μέσω κρίσης.

Αναλυτικά, το δελτίο Τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα έχει ως εξής: “Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), στο  Νομό Μεσσηνίας  για  το έτος  2020  έγιναν 487 συστάσεις νέων επιχειρήσεων και 125 διαγραφές, συμπεριλαμβανομένων μετατροπών νομικών μορφών, συγχωνεύσεων, μεταφορών έδρας και οριστικών λύσεων.

Από την άντληση των στοιχείων αυτών και λόγω των ειδικών συνθηκών που προκλήθηκαν από την πανδημία και την οικονομική ύφεση που επακολούθησε, οι ιδρύσεις εταιρειών μέσω της εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. προκύπτει πως κινήθηκαν στο επίπεδο της τελευταίας τριετίας – 2018:500, 2019:573, 2020:487 – με το ισοζύγιο εγγραφών/ διαγραφών να διαμορφώνεται στις 362 νέες εταιρικές μορφές στη Μεσσηνία για το 2020.

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι συνεχίζεται ο αυξητικός ρυθμός στην ίδρυση Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και Ετερορρύθμων Εταιρειών (Ε.Ε.) σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρικές μορφές στην τριετία 2018-2020, καθώς και η σύσταση στο Νομό Μεσσηνίας Ενεργειακών Κοινοτήτων”.