Προχωρά η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου από Μικρά Μαντίνεια έως Κιτριές

Προχωρά η ανάπλαση  του παραλιακού μετώπου από Μικρά Μαντίνεια έως Κιτριές

Στη μεθαυριανή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμάτας θα συζητηθεί και η “Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των ΟΤΑ Β΄ Βαθμού/Περιφέρεια Πελοποννήσου- ΟΤΑ Α΄ Βαθμού/Δήμος Καλαμάτας- ΟΤΑ Α΄ Βαθμού /Δήμος Δυτικής Μάνης- Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ ‘Πάρνωνας ΑΕ’ για την Πράξη: Ωρίμανση και υλοποίηση του έργου: Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Μικρά Μαντίνεια – Κιτριές”.

Σύμφωνα με την εισήγηση, η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει αναλάβει την πρωτοβουλία, στο πλαίσιο της πρόσκλησης του υπουργείου Εσωτερικών για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων της υπαίθρου και των οικισμών», με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση», να προβεί σε υποβολή πρότασης για την πράξη: «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Μικρά Μαντίνεια έως Κιτριές» διοικητικής αρμοδιότητας Δήμων Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης.

Η προτεινόμενη παρέμβαση αφορά στην αποκατάσταση και ανάπλαση αστικών περιοχών του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και της παράκτιας ζώνης ανατολικά της Καλαμάτας και έως τη Σάντοβα του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Ο Δήμος Καλαμάτας προτείνεται να συμβληθεί με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Δήμο Δυτικής Μάνης και την Πάρνωνας Α.Ε., με σκοπό την ωρίμανση και υλοποίηση του έργου.

Αντικείμενο της προτεινόμενης Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης των διαδικασιών ωρίμανσης στην Πάρνωνα Α.Ε. και της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου «Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Μικρά Μαντίνεια – Κιτριές» από τους Δήμους Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.