Προμήθεια σύγχρονου τοπογραφικού εξοπλισμού στο Δήμο Πύλου-Νέστορος

Προμήθεια σύγχρονου  τοπογραφικού εξοπλισμού στο Δήμο Πύλου-Νέστορος

Σε προμήθεια επιπλέον τοπογραφικού εξοπλισμού προχώρησε ο Δήμος Πύλου-Νέστορος, προκειμένου να πραγματοποιείται με σύγχρονα μέσα η τοπογραφική αποτύπωση, για τη σύνταξη των μελετών και τις επιμετρήσεις των έργων.

«Ο Δήμος μας, σταθερά προσηλωμένος στην υλοποίηση μιας σειράς έργων και παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την αισθητική αναβάθμιση του τόπου, αξιοποιεί όλες του τις δυνατότητες. Με την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού υποστηρίζουμε το απαιτητικό και πολύπλευρο έργο της  Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών για σύγχρονες υποδομές στον τόπο μας», δήλωσε ο επ’ αυτού δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας.