Προσεισμικός έλεγχος 137 δημοτικών κτηρίων στο Δήμο Καλαμάτας

Προσεισμικός έλεγχος  137 δημοτικών κτηρίων στο Δήμο Καλαμάτας

Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Ολοκληρώθηκε η σύνταξη του φακέλου για το έργο προσεισμικού πρωτοβάθμιου ελέγχου στα δημοτικά κτήρια της Καλαμάτας, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχολικών.

Πρόκειται για μία δράση, σε υλοποίηση του προγραμματισμού της Δημοτικής Αρχής και των δεσμεύσεων του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου, η οποία κατατέθηκε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ11 για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», με τίτλο: «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)». Η υποβολή της πρότασης στο υπουργείο Εσωτερικών έγινε χθες από το δήμαρχο.

Τι περιλαμβάνει

Το φυσικό αντικείμενο της δράσης περιλαμβάνει την ολοκλήρωση και την εκπόνηση Προγράμματος του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών (σχολικές μονάδες και άλλα δημοτικά κτήρια) ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας, βάσει των προδιαγραφών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.).

Συγκεκριμένα, o Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος περιλαμβάνει τον Ταχύ Οπτικό Έλεγχο (Τ.Ο.Ε.) της τρωτότητας (σύμφωνα με την σχετική διαδικασία και τις προδιαγραφές του Ο.Α.Σ.Π.) στις κρίσιμες υποδομές ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας. 

Εν συνεχεία, όπου απαιτηθεί, θα ακολουθήσουν στο πλαίσιο του ίδιου άξονα, δευτεροβάθμιος έλεγχος, μελέτες στατικής επάρκειας και ενίσχυσης και, φυσικά, η υλοποίηση του αντικειμένου.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή της Μεσσηνίας ανήκει στη 2η Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας και στόχος της εν λόγω δράσης είναι ο προσεισμικός έλεγχος όλων των σχολικών κτηρίων και άλλων υποδομών του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου να εντοπιστούν κτήρια τα οποία ίσως να μην έχουν την απαιτούμενη συμπεριφορά σε περίπτωση σεισμού.

Ο ανωτέρω έλεγχος θα γίνει για συνολικά 137 κτήρια (σχολικές μονάδες και άλλες υποδομές) που ανήκουν στις Δημοτικές Ενότητες Καλαμάτας.