Πρόσληψη 4 ατόμων στην Καθαριότητα του Δήμου Τριφυλίας

Πρόσληψη 4 ατόμων στην Καθαριότητα του Δήμου Τριφυλίας

Ομόφωνη απόφαση για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού 4 ατόμων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης κι έως την 5η-7-2021, για την κατεπείγουσα αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας, έλαβε ομόφωνα χθες η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας.

Η πρόσληψη αφορά 2 θέσεις ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας/γενικών καθηκόντων και 2 θέσεις ειδικότητας ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας.

Στην απόφαση που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια χθες το μεσημέρι με ΑΔΑ: ΨΨ3ΑΩΗΕ-ΓΡ2 αναγράφεται ότι η κα Σταματία Αλεξοπούλου τοποθετήθηκε ως κάτωθι: «Έχει περάσει ένας μήνας από το έγγραφο του ΥΠΕΣ για να έρθει το θέμα που αφορά κατεπείγουσες ανάγκες πρόσληψης προσωπικού λόγω της πανδημίας στην Οικονομική Επιτροπή. Γιατί μόνο 2 εργάτες και 2 οδηγοί; Θα πρότεινα τουλάχιστον 4 εργάτες και 2 οδηγούς, εάν συμφωνείτε. Εάν επιμένετε στην εισήγηση, ψηφίζω υπέρ».