Συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας και στάση εργασίας

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας και στάση εργασίας

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Σύλλογος Α/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας που καλεί τους εκπαιδευτικός να βρεθούν σήμερα στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Α/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας στα πλαίσια της κινητοποίησης που αποφάσισε η Δ.Ο.Ε. για συγκέντρωση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 τις 14:00  στο Υπουργείο Παιδείας σχετικά με την αυθαίρετη και άνευ λόγου τροποποίηση της ώρας αποχώρησης των νηπίων από τις 13.00’ σε 13.10’ που μόνο προβλήματα δημιουργεί και κανένα δεν επιλύει, αλλά και την αδιαλλαξία και αυταρχισμό που επιδεικνύει η πολιτική ηγεσία του  Υ.ΠΑΙ.Θ., αποφάσισε τα εξής:

1) Καλεί τους συναδέλφους/ες μέλη του συλλόγου να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14:00 στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας.

2)  Στην 3ωρη προκηρυγμένη διευκολυντική στάση εργασίας της Δ.Ο.Ε.  κηρύσσει  1 (μία) επιπλέον ώρα στάση εργασίας για να διευκολυνθούν οι συναδέλφισσες/οι να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ώστε να καλύψουν το εργασιακό τους ωράριο 12:00 έως 16:00

ΟΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

       .

                                              Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

        Ο Πρόεδρος                                               Η  Γεν. Γραμματέας

Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης                                   Λαδά Χριστίνα