Σύσκεψη στην Π.Ε. Μεσσηνίας για τη λειτουργία των πυρηνελαιουργείων

Σύσκεψη στην Π.Ε. Μεσσηνίας για τη λειτουργία  των πυρηνελαιουργείων

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες στο γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας για τη μέχρι τώρα διαχείριση των ελέγχων της λειτουργίας των πυρηνελαιουργείων και των μετρήσεων που διενεργούνται, στην οποία συμμετείχαν ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Ανδρέας Τσουκαλάς, ο διευθυντής Ανάπτυξης Μεσσηνίας Μιχάλης Μανωλέας και ο προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος και πρόεδρος του ΚΕΠΕ, Δημήτρης Μπεσής.

Όπως διαπιστώθηκε, κατά τη φετινή ελαιοκομική περίοδο η όχληση από τα πυρηνελαιουργεία στην Π.Ε. Μεσσηνίας έχει περιοριστεί.

Σημαντικός λόγος για τη βελτίωση της κατάστασης αποτελεί η διακοπή της λειτουργίας των ξηραντηρίων από τις 6.00 το πρωί έως τις 12.00 το μεσημέρι, κάτι που επέφερε προσωρινή μείωση του μέσου όρου των ημερήσιων ρύπων και, κατ’ επέκταση, των οσμών και της οπτικής όχλησης, διευκολύνοντας έτσι τις μετακινήσεις των πολιτών και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων.

Οι δε εκπρόσωποι των πυρηνελαιουργείων έχουν αντιδράσει για τους ελέγχους και τους περιορισμούς από την Περιφέρεια και μέχρι σήμερα όλες οι προσφυγές τους έχουν απορριφθεί.

Όσον αφορά στις μετρήσεις αερίων ρύπων που διενεργήθηκαν το Φεβρουάριο 2020, ο φορέας του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) το Δεκέμβριο 2020 εξέτασε αιτήματα συγκεκριμένου πυρηνελαιουργείου με κύρια αποτελέσματα:

•Ο ΕΣΥΔ απέρριψε το σχετικό αίτημα του πυρηνελαιουργείου που ζητούσε την ακύρωση των μετρήσεων. Επίσης, ο ΕΣΥΔ δεν επέβαλε την επανάληψη των ανωτέρω μετρήσεων. Αντιθέτως, κρίνοντας την κατάσταση, έδωσε οδηγία στην διαπιστευμένη εταιρεία να διατηρήσει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα ρύπων και σε κάποιες περιπτώσεις να συμπληρώσει την αναφορά των μετρήσεων, σημειώνοντας παρατηρήσεις επί της διαδικασίας που καθορίζει το ISO. Δηλαδή, ακόμα και οι παρατηρήσεις που επιβλήθηκαν επί των αναφορών δεν αφορούν όλα τα πυρηνελαιουργεία, διότι για κάποια από αυτά δεν έγινε καμία παρατήρηση επί των αναφορών μέτρησης.

•Συνεπώς, ο ΕΣΥΔ δεν άλλαξε τα αποτελέσματα των μετρήσεων τα οποία εξακολουθούν και είναι πολλαπλάσια του ανώτερου επιτρεπτού ορίου, αλλά για κάποιες περιπτώσεις επέβαλε τη συμπλήρωση των αναφορών με συγκεκριμένες παρατηρήσεις.

Οι παρατηρήσεις που επέβαλε ο ΕΣΥΔ αφορούσαν:
1. Τη θέση δειγματοληψίας, διότι ο εκπρόσωπος του πυρηνελαιουργείου -παρ’ όλο που είχε πάρει έγγραφη εντολή- αρνήθηκε να γίνουν οι μετρήσεις στη μέση της καμινάδας, όπως καθορίζει το ISO, αλλά είχε κατασκευάσει την υποδομή δειγματοληψίας στο επάνω μέρος της καμινάδας, διότι θεωρούσε ότι σε κατώτερο μέρος μετρώνται οι ίδιοι ρύποι περισσότερο από μια φορά και είναι δυσμενέστερο για την εγκατάσταση. Για να ολοκληρωθεί ο έκτακτος έλεγχος το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) της Π.Ε. Μεσσηνίας κατέγραψε το γεγονός και έδωσε εντολή στην εταιρεία μετρήσεων να πραγματοποιήσει τη μέτρηση σύμφωνα με την υπάρχουσα υποδομή δειγματοληψίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ίδιο πυρηνελαιουργείο έχει καταθέσει στην Περιφέρεια τις δικές του μετρήσεις που διενεργήθηκαν στο ίδιο ύψος δειγματοληψίας το οποίο δεν συμμορφώνεται με το ISO.

2. Η εταιρεία μέτρησης συμμετείχε σε έκτακτο ξαφνικό έλεγχο του Κλιμακίου Περιβαλλοντικών Ελέγχων της Π.Ε. Μεσσηνίας και προφανώς δεν μπορούσε να γνωρίζει την κατάσταση λειτουργίας της ελεγχόμενης εγκατάστασης όπως προβλέπεται από το ISO. Οι μετρήσεις έγιναν υπό τις αντικειμενικές συνήθεις συνθήκες λειτουργίας του πυρηνελαιουργείου και όχι κατόπιν συνεννόησης.

3. Κατά τις μετρήσεις πάντα υπολογίζεται ένας βαθμός αβεβαιότητας ο οποίος, στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχει υπολογιστεί ίσος με +- 5,59 mg/Νm3, που είναι πολύ μικρός για να επηρεάζει τα αποτελέσματα των μετρήσεων που είναι 346,05mg/Νm3, τα οποία εξακολουθούν και είναι πολλαπλάσια του ανώτερου επιτρεπτού ορίου.

4. Εν κατακλείδι, στην αναφορά αποτελεσμάτων των μετρήσεων, κατόπιν και του ελέγχου του ΕΣΥΔ, αναφέρεται στην ενότητα 6.3 με τίτλο Έλεγχος Αξιοπιστίας ότι τα αποτελέσματα των μετρήσεων θεωρούνται αξιόπιστα, συμπληρώνοντας τις επισημάνσεις όσον αφορά τις διαδικασίες του ISO όπως προαναφέρθηκαν.

«Τα τελευταία χρόνια η Περιφέρεια Πελοποννήσου», αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου, «συνάπτει συμβάσεις με εταιρείες διαπιστευμένες για τη μέτρηση αέριων ρύπων και πάντα τα αποτελέσματα υπερβαίνουν τα θεσμοθετημένα όρια. Οι έλεγχοι διενεργούνται από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος της Π.Ε. Μεσσηνίας με τη συνδρομή των διαπιστευμένων εταιρειών. Όταν διαπιστώθηκε υπέρβαση σε ρύπους, τα πυρηνελαιουργεία είχαν τη δυνατότητα να ζητήσουν προθεσμία για μετεγκατάσταση ή τεχνική ανασυγκρότηση. Τελικώς, αιτήθηκαν -και τους χορηγήθηκε- προθεσμία για τεχνική ανασυγκρότηση, με αντικείμενο την εγκατάσταση αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και μέχρι τότε επιβλήθηκε η προσωρινή μείωση της λειτουργίας των ξηραντηρίων και κατ’ επέκταση μείωση των ημερήσιων εκπομπών ρύπων.

Ως Περιφέρεια Πελοποννήσου θεωρούμε ότι οι μέχρι τώρα διαχείριση του ζητήματος έχει κύριους στόχους την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας σε υψηλά επίπεδα. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι απαραίτητη η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, ώστε αξιοποιώντας την τεχνολογία, την επιστήμη και τα ευρωπαϊκά προγράμματα, να πετύχουμε πέραν της ορθής διαχείρισης του ελαιοπυρήνα και τους προαναφερόμενους στόχους».