Ξεκίνησε η βελτίωση της οδού Άνω – Κάτω Βέργας

Ξεκίνησε η βελτίωση  της οδού Άνω – Κάτω Βέργας

Άρχισαν οι εργασίες κατασκευής του έργου «Βελτίωση τοπικής οδού Άνω – Κάτω Βέργας, τμήμα έργου διάνοιξης οδού στη Δημοτική Κοινότητα Βέργας (άνω τμήμα)». Πρόκειται για έργο με προϋπολογισμό μελέτης 800.000 ευρώ, το οποίο έχει λάβει έκπτωση 48,39%. 

Για τις εργασίες και τον προγραμματισμό που έχει τεθεί ως προς την υλοποίηση της εν λόγω σημαντικής παρέμβασης ενημερώθηκε χθες σε επίσκεψή του ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος. 

Η ενημέρωση έγινε από τον ανάδοχο του έργου Ευστάθιο Τσικάκη και τον επιβλέποντα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, μηχανικό Βασίλη Χρονόπουλο, παρουσία του αντιδημάρχου Νίκου Μπασακίδη και του προέδρου της Κοινότητας Βέργας, Γιώργου Κουρεντζή.

Πρόκειται για έργο που θα αποφέρει σημαντική βελτίωση της συγκοινωνίας με την Άνω Βέργα, με τις θετικές συνέπειες να είναι: 

Η ασφαλής σύνδεση της Επαρχιακής Οδού Καλαμάτας-Αρεόπολης με την Άνω Βέργα και η σύγχρονη με ασφάλεια μείωση της απόστασης προς τον τόπο της αγροκτηνοτροφικής απασχόλησης των κατοίκων. Η εξασφάλιση της αντιπυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής και η προστασία γενικότερα του φυσικού και δασικού περιβάλλοντος. Η υποστήριξη και προστασία της πολυδιάστατης κτηνοτροφικής, αγροτικής και δασοπονικής δραστηριότητας. Η έγκαιρη επισήμανση των πυρκαγιών και η δημιουργία των προϋποθέσεων ταχείας και αποτελεσματικής επέμβασης.

Επίσης, η βελτίωση της πρόσβασης σε υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις της Άνω Βέργας. Η ανάπτυξη των υποδομών για τις κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής της Άνω Βέργας και η εξυπηρέτηση ορισμένων μορφών αγροτουρισμού.