Δήμος Δυτικής Μάνης: Προμήθεια απορριμματοφόρου τύπου πρέσας

Δήμος Δυτικής Μάνης: Προμήθεια απορριμματοφόρου τύπου πρέσας

Εκμεταλλευόμενος ο Δήμος Δυτικής Μάνης το πρόγραμμα “Φιλόδημος 2” προχώρησε σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια απορριμματοφόρου τύπου πρέσας.

Ανάδοχος του διαγωνισμού ήταν η εταιρεία “ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.” και χθες έγινε η παραλαβή του. Έτσι η αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου που είχε θέσει ως στόχο η Δημοτική Αρχή ξεκίνησε με την προμήθεια ενός μηχανήματος έργου (J.C.B), συνεχίστηκε χθες με την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου και θα ακολουθήσει δημοπρασία για την απόκτηση ενός τρίτου οχήματος για τα βιοαπόβλητα, εν όψει της αναμενόμενης έγκρισης πρότασης που έχει υποβάλει στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ.