Δήμος Οιχαλίας: Αντιρρήσεις για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών

Δήμος Οιχαλίας: Αντιρρήσεις  για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών

Μετά το αριθμ.3/2021 ψήφισμα-διαμαρτυρία του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος Οιχαλίας κατέθεσε εμπρόθεσμα την Πέμπτη υπόμνημα αντιρρήσεων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) κατά των αιτήσεων της εταιρείας «Αιολική Θεοδώρων Ανώνυμη Βιομηχανική και Ενεργειακή Εταιρεία» για εγκατάσταση ανεμογεννητριών (Αιολικού Πάρκου) πλησίον του Ναού Επικούριου Απόλλωνος.

«Ο χώρος του Επικούριου Απόλλωνα», σημειώνεται σχετικά, «είναι ένας μεγάλος γεωγραφικά χώρος και δεν είναι μόνο ο ναός. Καλύπτει μια περιοχή περιμετρικά του ναού τουλάχιστον σε ακτίνα επτά χιλιομέτρων από το κέντρο του μνημείου και δεν πρέπει να τοποθετούνται τέτοιου είδους επενδύσεις. Δε νοείται να σχεδιάζονται τέτοια έργα τεραστίων διαστάσεων και να μη λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της περιοχής.

Επίσης, δεν είναι δυνατόν να σχεδιάζονται τέτοια έργα που θα είναι ορατά από το ναό Επικούριου Απόλλωνος, από την Αρχαία Φιγαλεία, από το Λυκαίο όρος, από τους καταρράκτες της Νέδας και από την αναπτυσσόμενη Αμπελιώνα.

Ο Δήμος Οιχαλίας είναι και θα είναι πάντα αρωγός στις επενδύσεις που θα επιφέρουν οικονομική ανάπτυξη στον τόπο, με την προϋπόθεση ότι θα σέβονται το πολιτιστικό και περιβαλλοντικό πλούτο της περιοχής.

Τα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας χαρακτηρίζονται ως δραστηριότητες φιλικές προς το περιβάλλον, ωστόσο πολλές φορές η εγκατάσταση μιας ανεμογεννήτριας θα διαταράξει το φυσικό κάλλος, αλλά και την ισορροπία της πλούσιας βιοποικιλότητας της περιοχής, με δυσάρεστες επιπτώσεις.

Ο Δήμος Οιχαλίας, ως θεματοφύλακας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, λαμβάνοντας υπόψη και την προστασία του περιβάλλοντος και εκφράζοντας τη συντριπτική πλειοψηφία της τοπικής κοινωνίας, προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποτροπή της εγκατάστασης του Αιολικού Πάρκου αυτού.

Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι κατά την ανέγερση των λατρευτικών χώρων λάμβαναν υπόψη τους την αρμονία με το φυσικό περιβάλλον, το ίδιο επιθυμούμε και από τις αρμόδιες Αρχές».