Έργα συντήρησης υποδομών και παρεμβάσεις στις Κοινότητες του Δήμου Καλαμάτας

Έργα συντήρησης υποδομών  και παρεμβάσεις στις Κοινότητες του Δήμου Καλαμάτας

Διάφορες εργασίες συντήρησης και παρεμβάσεις στις υποδομές των χωριών της Δημοτικής Ενότητας Αρφαρών εξελίσσονται τις ημέρες αυτές, στο πλαίσιο του προγραμματισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και σε συνεργασία με τους προέδρους των εκεί Κοινοτήτων.

Τα μηχανήματα έργου και το προσωπικό της Δ.Τ.Υ. έχουν προχωρήσει σε εργασίες, κυρίως βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας, στις Κοινότητες Σταματινού και Βελανιδιάς, ενώ οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν τόσο στην Κοινότητα Αρφαρών όσο και στη Δημοτική Ενότητα Θουρίας.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο, οι εργασίες που πραγματοποιούνται αφορούν στη βελτίωση της καθημερινότητας περιοχών της περιφέρειας του Δήμου και σύμφωνα με τις προτεραιότητες που κάθε φορά θέτουν οι Κοινότητες.

Επίσης, παρεμβάσεις στις Κοινότητες Ασπροχώματος και Βρομόβρυσης πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες, ενώ θα ακολουθήσουν κι άλλες σύμφωνα με τον προγραμματισμό που υπάρχει και σε συνεννόηση με τους προέδρους των Κοινοτήτων.

Στο Ασπρόχωμα, παρουσία του προέδρου της Κοινότητας Βασίλη Σακκά, πραγματοποιήθηκαν διαμορφώσεις χώρων και τσιμεντοστρώσεις, στο πλαίσιο συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας.

Στη Βρομόβρυση εξελίσσονται παρεμβάσεις συντηρήσεων και αισθητικού χαρακτήρα, σε διάφορα σημεία, σε εισόδους οικισμών και εντός αυτών, σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί από τον πρόεδρο της Κοινότητας Κωνσταντίνο Αλιφέρη.