Ματαίωσης πώλησης ακινήτου κληροδοτήματος «ΚΑΠΠΑ» στο Σαν Φρανσίσκο

Ματαίωσης πώλησης ακινήτου κληροδοτήματος «ΚΑΠΠΑ» στο Σαν Φρανσίσκο

Σε ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησε η διοικήτρια του Γ.Ν. Μεσσηνίας, Ελένη Αλειφέρη, στη συνεδρίαση που διεξήχθη στις 15 του μήνα, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις για το κληροδότημα «ΚΑΠΠΑ».

Μετά την τηλεφωνική και γραπτή επικοινωνία που είχε τις προηγούμενες ημέρες με το νέο γενικό πρόξενο της Ελλάδος στο Σαν Φρανσίσκο, Σωκράτη Σουρβίνο, η διοικήτρια ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι ο υποψήφιος αγοραστής του ακινήτου του κληροδοτήματος που βρίσκεται στην εν λόγω πόλη, επί της οδού Market, αριθμ. 1651, απέσυρε την προσφορά του και, ως εκ τούτου, η διαδικασία πώλησης ματαιώθηκε.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του προξένου, οι συνθήκες που επέβαλε η πανδημία έχουν ως αποτέλεσμα τη συνακόλουθη πτώση της οικονομικής δραστηριότητας, η οποία επηρέασε σημαντικά την αγορά ακινήτων στη συγκεκριμένη περιοχή, με συνέπεια να παρατηρείται έντονη μείωση του αγοραστικού ενδιαφέροντος.

Αμφότερες οι πλευρές συμφώνησαν ότι είναι προτιμότερο να τηρηθεί στάση αναμονής, ούτως ώστε το εν λόγω ακίνητο να πωληθεί στην πλέον συμφέρουσα τιμή, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, καθώς η εκτίμηση είναι ότι εξακολουθεί να διαθέτει σταθερή επενδυτική αξία. 

Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση του κληροδοτήματος παρακολουθείται εκ του σύνεγγυς από τον πρόξενο, στον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο παρείχε τη σχετική εξουσιοδότηση, και εφόσον υπάρξουν εξελίξεις, θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση.