Πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το Δήμο Δυτικής Μάνης

Πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το Δήμο Δυτικής Μάνης

Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Μάνης. Οι πολίτες πλέον είναι σε θέση να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήματα για αρκετές υπηρεσίες του Δήμου, με διαπιστευτήρια (κωδικούς) TAXIS, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://pegasus-ditikimani.gr/