Προχωρά το μνημόνιο συνεργασίας του Δήμου Καλαμάτας με το “Διάζωμα”


Ένα από τα προγράμματα στα οποία ο Δήμος Καλαμάτας ενδιαφέρεται να ενταχθεί και στο πλαίσιο αυτό γίνεται η σχετική προετοιμασία, είναι το «ΠΟΛΙΣ», το οποίο κι αναμένεται να λάβει χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. 

Μάλιστα, το θέμα αυτό ήταν ένα από τα πολλά που συζήτησε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησής του με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα.

Επιπρόσθετα, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο δήμαρχος τόνισε ότι ο Δήμος Καλαμάτας πληροί όλες τις προϋποθέσεις για περαιτέρω βιώσιμη αστική ανάπτυξη και προετοιμάζει την πρότασή του.

Άλλωστε, ήδη έχει συνάψει Μνημόνιο Συνεργασίας με το “Διάζωμα” για την υποστήριξη σε θέματα ανάπτυξης τουρισμού και πολιτισμού. 

Σημειώνεται ότι η φιλοσοφία του προγράμματος περιλαμβάνει αστικές παρεμβάσεις εμβληματικού χαρακτήρα.

Στόχος μέσα από την υπογραφή του μνημονίου οι φορείς που εκπροσωπούνται να επιδιώξουν από κοινού, με το βέλτιστο τρόπο, το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ολοκληρωμένης ανάπτυξης του αστικού ή/και περιαστικού χώρου της πόλης, συμπληρωματικού με το υλοποιούμενο πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), με προοπτική είτε να ενταχθεί στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2021-2027 είτε να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου ή τμηματικά από διάφορες άλλες πηγές (π.χ. υπόλοιπα τρέχοντος ΕΣΠΑ, ίδια διαθέσιμα του Δήμου, πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κ.λπ.). 

Στόχος, μεταξύ άλλων, είναι να ενισχυθεί η Καλαμάτα, να αξιοποιήσει και να αναδείξει όλους τους δυνητικούς της πόρους (φυσικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς), να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών και να καταστεί ακόμη περισσότερο ελκυστικός τουριστικός προορισμός, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.

Το πρόγραμμα «Πόλις» αποτελεί πρωτοβουλία του υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Δημήτρη Οικονόμου και υλοποιείται σε συνεργασία με το Σωματείο «Διάζωμα». Αφορά σε ολιστικές παρεμβάσεις στα ιστορικά κέντρα πόλεων με πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα. Κοινή αποστολή όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την υλοποίηση του προγράμματος είναι η συνάντηση των μνημείων των πόλεων με το δημόσιο και τον ιδιωτικό χώρο και η αξιοποίηση των θεσμών του cluster και του φορέα λειτουργίας (D.M.O) για την εξασφάλιση του ολιστικού χαρακτήρα των προγραμμάτων, καθώς και της βιωσιμότητάς τους.

Α.Π.