Προκήρυξη του Βραβείου Ποίησης «Μ. Πολυδούρη»

Προκήρυξη του Βραβείου  Ποίησης «Μ. Πολυδούρη»

Ο Δήμος Καλαμάτας, η κοινωφελής επιχείρηση «Φάρις» και ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας προκηρύσσουν βραβείο ποίησης πρωτοεμφανιζόμενου ποιητή «Μ. Πολυδούρη», εις μνήμην της ποιήτριας Μ. Πολυδούρη, με χρηματικό έπαθλο 2.000  (δύο  χιλιάδων ευρώ). Το βραβείο είναι ετήσιο, πανελλήνιο και για φέτος θα δοθεί στα ΙΒ’ Πολυδούρεια τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο έτος.

Η αίτηση συμμετοχής για το βραβείο πρέπει να συνοδεύεται από την ποιητική συλλογή, η οποία έχει εκδοθεί την προηγούμενη χρονιά της βράβευσης (για φέτος έκδοση μέχρι 31/12/2020) και κατατίθεται στη Γραμματεία της «Φάρις» αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, στη διεύθυνση: Αθηνών 99 , Β΄ Κτήριο Νέου Δημαρχείου, (τηλ. 2721360611 – 620), μέχρι την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021, σε πέντε (5) αντίτυπα, με την ένδειξη «Για το Βραβείο Ποίησης Μ. Πολυδούρη».

Η Επιτροπή, που θα κρίνει αυτές τις ποιητικές συλλογές και όσες κατά την κρίση της δεν έχουν τυχόν υποβληθεί (εάν οι υποβληθείσες δεν ικανοποιούν τα μέλη της Επιτροπής), είναι πενταμελής και συγκροτήθηκε με βάση τον Κανονισμό Θέσπισης Βραβείου Ποίησης «Μ. Πολυδούρη», ως εξής: Τον εκάστοτε δήμαρχο Καλαμάτας ή ορισμένο εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο της Επιτροπής, έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με προτίμηση, καθηγητή Νεοελληνικής Φιλολογίας, δύο εκπροσώπους από την κοινωφελή επιχείρηση” Φάρις”, ορισμένοι με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και τον εκάστοτε πρόεδρο ή ορισμένο εκπρόσωπο του Συνδέσμου Φιλολόγων Μεσσηνίας.