Προσοχή, γιατί τίποτα δεν επισκευάστηκε

Προσοχή, γιατί τίποτα δεν επισκευάστηκε

Προσοχή χρειάζεται από όσους επιμένουν να χρησιμοποιούν το δρόμο από τον Ταΰγετο. Εκτός από τα χιόνια των τελευταίων ημερών, υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στο δρόμο από παλαιότερες κατολισθήσεις και καταστροφές.

Για παράδειγμα, το τμήμα της φωτογραφίας είναι αυτό που είχε καταστραφεί από τις μεγάλες πλημμύρες και που υποτίθεται ήταν τότε πρώτη προτεραιότητα του Δήμου Καλαμάτας για να επισκευασθεί.

Από τότε μέχρι τώρα, όμως, είναι έτσι και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας έχουν γίνει μία.
Β.Β.