Το EFSF εγκρίνει μείωση του περιθωρίου επιτοκίου για την Ελλάδα

markatatos

“Η Ευρώπη εν τάχει” 

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου1 του Φεβρουαρίου 2021, ο διευθύνων σύμβουλος του ESM και διευθύνων σύμβουλος του EFSF, Klaus Regling, δήλωσε ότι «η συνεχής πρόοδος στην πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων συνέβαλε στην οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας. Με εκκρεμή δάνεια άνω των 190 δισεκατομμυρίων ευρώ, το EFSF και ο ESM είναι ο μεγαλύτερος πιστωτής της Ελλάδας και είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον μας να γίνει η Ελλάδα μια επιτυχημένη και ακμάζουσα οικονομία.

Έτσι, εκτός από το κονδύλι των 644,42 εκατ. ευρώ που δόθηκε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) το Δεκέμβριο 2020, προτάθηκε η μείωση στο μηδέν στο περιθώριο αύξησης που οφείλεται από την Ελλάδα για την περίοδο μεταξύ 17 Ιουνίου 2019 και 31 Δεκεμβρίου 2019, που ανέρχεται σε 122,15 εκατομμύρια ευρώ. Μικρή μεν, καλή όμως δράση για την ελάφρυνση του χρέους της χώρας μας. 

Τα εμβόλια δεν είναι υποχρεωτικά λέει το Συμβούλιο της Ευρώπης

Σύμφωνα με το Ψήφισμα 2361 (2021) του Συμβουλίου της Ευρώπης, που εγκρίθηκε από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση στις 27 Ιανουαρίου 20212 , η πανδημία COVID-19 ήταν η πηγή πολλών ταλαιπωριών το 2020.

Το βάρος της νόσου της ίδιας της πανδημίας και τα μέτρα δημόσιας υγείας που απαιτούνται για την καταπολέμησή της έχουν καταστρέψει την παγκόσμια οικονομία, προκαλώντας ανεργία, οικονομική παρακμή και φτώχεια. Και σύμφωνα και με το ΔΝΤ: «Εάν η ιστορία είναι πρόβλεψη, η αναταραχή μπορεί να επανεμφανιστεί καθώς η πανδημία χαλαρώνει»3.

Η ταχεία ανάπτυξη ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων covid-19 παγκοσμίως θα είναι κρίσιμη για τον περιορισμό της πανδημίας, και τη συμβολή στην αναζωογόνηση των παγκόσμιων οικονομιών. 

Ιδιαίτερα τονίζεται ότι τα εμβόλια πιθανότατα δε θα είναι αρκετά για να μας επιστρέψουν στο πλαίσιο «φυσιολογικής ζωής», ακόμη και υπό τις καλύτερες συνθήκες, και είναι απολύτως απαραίτητο να είναι επιτυχής η ανάπτυξή τους και να είναι επαρκώς αποδεκτά από τον πληθυσμό. Ωστόσο, η ταχύτητα με την οποία αναπτύσσονται τα εμβόλια προκαλεί ένα αίσθημα δυσπιστίας που είναι δύσκολο να καταπολεμηθεί. 

Τα κράτη μέλη πρέπει τώρα να ολοκληρώσουν τις στρατηγικές εμβολιασμού τους για να κατανείμουν τις δόσεις με ηθικό και δίκαιο τρόπο… και τονίζεται ότι η αξιολόγηση και έγκριση των εμβολίων covid-19 πρέπει να είναι ανεξάρτητοι και απαλλαγμένοι από πολιτικές πιέσεις, καθώς και να διασφαλίζουν ότι τηρούνται τα ελάχιστα πρότυπα ασφάλειας, ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εμβολίου. 

Όσον αφορά στην παρακολούθηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεών των εμβολίων και της ασφάλειάς τους πρέπει να θεσπιστούν αποτελεσματικά συστήματα παρακολούθησης μετά την ανάπτυξή τους στο γενικό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ανεξάρτητων προγραμμάτων αποζημίωσης σε περίπτωση αδικαιολόγητης βλάβης ή βλάβης που προκύπτει από τον εμβολιασμό.

Ιδιαίτερη σημασία προσδίδει το νέο ψήφισμα στις συστάσεις που περιέχονται στο ψήφισμα 2071 (2015) με τίτλο «Δημόσια υγεία και συμφέροντα στη φαρμακευτική βιομηχανία: πώς να διασφαλιστεί η υπεροχή των συμφερόντων της δημόσιας υγείας».

Επίσης, το ψήφισμα προτρέπει στη διασφάλιση της αρχής της δίκαιης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, και στην ανάπτυξη στρατηγικών για δίκαιη διανομή εμβολίων covid-19 εντός των κρατών μελών. 

Ιδιαίτερα διασφαλίζεται ότι οι πολίτες ενημερώνονται ότι ο εμβολιασμός ΔΕΝ είναι υποχρεωτικός και ότι κανείς δεν υπόκειται σε πολιτική, κοινωνική ή άλλη πίεση να εμβολιαστεί, εάν αυτός ή αυτή δεν επιθυμεί να το κάνει προσωπικά. Και φυσικά δεν υφίστανται διακρίσεις λόγω μη εμβολιασμού, λόγω πιθανών κινδύνων για την υγεία ή επειδή δεν επιθυμεί να εμβολιαστεί ένας άνθρωπος.

Τέλος, το ψήφισμα αναφέρεται και στον εμβολιασμό παιδιών κατά του covid-19, αλλά και στην παρακολούθηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των εμβολίων covid-19, καθώς και ότι η χρήση πιστοποιητικών εμβολιασμού επιτρέπεται μόνο για τον καθορισμένο σκοπό της παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας του εμβολίου, των πιθανών παρενεργειών και των ανεπιθύμητων ενεργειών 

Χορός δισεκατομμυρίων από «μαύρο χρήμα» στην Ε.Ε.

Καταπέλτης είναι η προ εβδομάδος δημοσιευθείσα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που επισημαίνει ότι «τα απολεσθέντα μόνο λόγω της φοροαποφυγής εταιρειών φορολογικά έσοδα στην Ε.Ε. εκτιμάται ότι κυμαίνονται ετησίως μεταξύ 50 και 70 δισεκατομμυρίων ευρώ και ότι φθάνουν τα 190 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου εάν ληφθούν υπόψη ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις και οι αδυναμίες στην είσπραξη των φόρων. Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών είναι, ως εκ τούτου, απαραίτητη για να διασφαλιστεί η πλήρης είσπραξη των φόρων στον τόπο όπου οφείλονται»4.

Μεταξύ των 10 βασικών σημείων που εντοπίζονται ως η αιτία της μη αποτελεσματικής αντιμετώπισης του προβλήματος είναι και τα εξής:

Οι διοικητικές αρχές έχουν αποκτήσει σημαντική πρόσβαση σε φορολογικά στοιχεία. Εντούτοις, φαίνεται ότι ο βαθμός χρησιμοποίησης των πληροφοριών που ανταλλάσσονται δε χρησιμοποιείται επαρκώς και, κατά συνέπεια, πρέπει να αυξηθεί σημαντικά για να επιτευχθούν αποτελέσματα.

Παρότι έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις στο νομοθετικό πλαίσιο ισχύει με βάση τις προτάσεις της Κομισιόν, για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών οι ελεγκτές προειδοποιούν ότι εμφανίζει σημαντικά κενά. Πάντως οι ίδιοι παραδέχονται ότι το ισχύον σύστημα είναι διαφανές και λογικό. 

Τα κρυπτονομίσματα, αλλά και άλλες μορφές εισοδήματος, δεν καλύπτονται από την υποχρέωση υποβολής στοιχείων, με αποτέλεσμα να παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αφορολόγητα. Υπενθυμίζουμε ότι τα κρυπτονομίσματα αποτελούν πόλο έλξης για γρήγορο πλουτισμό και, μάλιστα, είναι και … πολυδιαφημιζόμενα.

Πάντως, οι ελεγκτές επισημαίνουν ότι προκειμένου το σύστημα ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών να λειτουργήσει σωστά, τα δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή, πλήρη και να ανταλλάσσονται εγκαίρως. Η αποστολή μέσω τραπεζικού συστήματος χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένο ΑΦΜ ίσως να σηματοδοτεί το βασικό λόγο της τεράστιας αυτής διακίνησης μαύρου χρήματος που μπορεί να φθάνει και το 1 τρισεκατομμύριο ευρώ!

Εξάλλου, σύμφωνα με μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας της Κομισιόν, αναφέρεται ότι το 2019 η φοροδιαφυγή από ιδιώτες, που συγκεντρώνουν σε υπεράκτιες χώρες (φορολογούμενοι της Ε.Ε. εκτιμάται ότι κατέχουν 1,5 τρισ. ευρώ υπεράκτιο πλούτο5), είναι κατ’ εκτίμηση, κατά μέσο όρο 46 δισ. ευρώ ετησίως στην Ε.Ε.). 

Τέλος, οι αναφορές για το ύψος του παγκόσμιου υπεράκτιου πλούτου το 2019 εκτιμάται σε 7,8 τρισ. δολάρια (ενώ το 2016 7,5 τρισεκατομμύρια ευρώ) ή 10,4% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Του Γιώργου Μαρκατάτου

  1 https://www.esm.europa.eu/press-releases/efsf-approves-reduction-step-interest-margin-greece 

 2 https://pace.coe.int/fr/files/29004/html 

 3 https://blogs.imf.org/2021/02/03/covids-long-shadow-social-repercussions-of-pandemics/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery 

4 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR21_03/INSR_Exchange_tax_inform_EL.pdf

5 https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019-taxation-papers-76.pdf