ΥΕΘΑ: Να πώς καταλήξαμε για το Διεθνές Εκπαιδευτικό Κέντρο Πτήσεων στην Καλαμάτα

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΤΗΣ 120 ΠΕΑ

Στη χρονική σειρά των γεγονότων που οδήγησαν στην απόφαση για την επιλογή της ισραηλινής ELBIT έναντι της καναδικής εταιρείας CAE για τη «Δημιουργία Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου Πτήσεων στην Καλαμάτα» (ΔΕΚ), «που αποτελεί στόχο, μεταξύ άλλων, της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), καθώς εκτιμάται ότι θα συνδράμει στον εκσυγχρονισμό της παρεχόμενης πτητικής εκπαίδευσης», αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής Βασίλης Κεγκέρογλου και Γιώργος Φραγγίδης με θέμα «Εκπαιδευτικό Κέντρο Αεροπορίας στην Καλαμάτα».

Συγκεκριμένα ο κ. Παναγιωτόπουλος γνωστοποίησε τα ακόλουθα: «Για την υλοποίηση του ανωτέρω επιχειρησιακού στόχου, λαμβάνοντας υπόψη την πολυδιάστατη φύση του εγχειρήματος, συντάχθηκε “Μελέτη Ολοκληρωμένης Πρότασης Υποπρογράμματος (ΜΟΠΥΠ)”, με τίτλο “Δημιουργία Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου Πτήσεων στην 120 ΠΕΑ”(ΔΕΚ).

Στην εν λόγω μελέτη, η οποία εγκρίθηκε από το ΣΑΓΕ (Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων) με την υπ’ αριθ.55/2017 γνωμάτευσή του, εξετάστηκαν η υλοποίηση της εκπαίδευσης σε κέντρα εκπαίδευσης εξωτερικού, η προμήθεια νέου αεροσκάφους (Α/Φ) προκεχωρημένου – επιχειρησιακού σταδίου, η προμήθεια μεταχειρισμένου Α/Φ προκεχωρημένου – επιχειρησιακού σταδίου, καθώς και η περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Από τα προεκτεθέντα καταδείχτηκε ότι, ως πλέον συμφέρουσα λύση για την κάλυψη των απαιτήσεων της ΠΑ και τη δημιουργία ΔΕΚ, ήταν η διατήρηση του Α/ΦΤ-6 και η χρηματοδοτική μίσθωση Α/Φ, προς αντικατάσταση του Α/Φ Τ-2C/Ε.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο (ΑΑΣ) με την υπ’αριθ.45/2018 απόφασή του ενέκρινε τις επιχειρησιακές και τεχνικές απαιτήσεις, για τη δημιουργία ΔΕΚ στην Καλαμάτα και εν συνεχεία ξεκίνησαν οι διερευνητικές ενέργειες και η διαβούλευση επί πρότασης που κατατέθηκε από την εταιρεία Canadian Aviation Electronics(CAE), το κόστος της οποίας ανερχόταν σε περίπου 1,822 δισ. ευρώ για χρονικό διάστημα είκοσι ετών».

«Το υπόψη υποπρόγραμμα, με σκοπό τη σύναψη Διακρατικής Συμφωνίας με τον Καναδά, ουδέποτε ενεργοποιήθηκε και, ως εκ τούτου, το Συμβούλιο Άμυνας (ΣΑΜ) με την υπ’ αριθ. 1/2019 απόφασή του (σ.σ. οι ερωτώντες βουλευτές αναφέρουν τον Ιανουάριο του 2019) ενέκρινε τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη του ως άνω σκοπού, καθώς και τη διερεύνηση των άλλων προσφορών από την ΠΑ», πρόσθεσε.

Συνεχίζοντας, ο κ. Παναγιωτόπουλος ανέφερε ότι «με την υπ’ αριθ. 185/2020 απόφαση του ΑΑΣ εγκρίθηκε η διαμόρφωση των ανωτέρω επιχειρησιακών και τεχνικών απαιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση στην εκπαίδευση των νέων ιπταμένων. Επιπροσθέτως, εξετάστηκαν, μεταξύ άλλων, η περίπτωση προμήθειας νέου εκπαιδευτικού Α/Φ για την αντικατάσταση του Α/Φ Τ-2, η οποία απορρίφθηκε, ως μη συμφέρουσα, καθώς θα απαιτούσε σημαντική επένδυση αρχικού κεφαλαίου και μεγάλο χρόνο υλοποίησης.

Τέλος, περαιτέρω στοιχεία δε δύνανται να αποδεσμευθούν μέσω της παρούσας διαδικασίας λόγω υψηλής διαβάθμισης (Σε κάθε περίπτωση, στην Επιτροπή Εξοπλιστικής της Βουλής δόθηκαν όλες οι απαραίτητες απαντήσεις που ετέθησαν από τους συμμετέχοντες βουλευτές, από τον κ. ΥΕΘΑ σε πολύωρη συζήτηση)», κατέληξε στη γραπτή απάντησή του.