Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Καλαμάτας, σε ΤΚ Ευαγγελισμού και ΤΚ Μεθώνης

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Καλαμάτας, σε ΤΚ Ευαγγελισμού και ΤΚ Μεθώνης

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι που βρίσκονται:

1. στην πόλη της ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ στην περιοχή του Ασύλου (Εργατικές κατοικίες) ότι, για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις 26.03.2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 08:00 έως 10:00.

2. στον οικισμό ΚΑΜΑΡΙΑ στην περιοχή της ΤΚ Ευαγγελισμού ότι, για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις 26.03.2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 11:00 έως 14:00.

3. στην περιοχή ΤΑΠΙΑ της ΤΚ ΜΕΘΩΝΗΣ ότι, για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις 26.03.2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 14:00 έως 15:00.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.

Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ Α.Ε, θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΡΕΥΜΑ.

Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα κι αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ