Ενισχύονται με προσωπικό παιδικοί σταθμοί του Δήμου Πύλου – Νέστορος

Ενισχύονται με προσωπικό   παιδικοί σταθμοί του Δήμου Πύλου – Νέστορος

Τρεις παιδικοί σταθμοί (Πύλου– Χώρας– Χαρακοπιού) λειτουργούν στο Δήμο Πύλου – Νέστορος, οι οποίοι ενισχύθηκαν με επιπλέον προσωπικό, εργασιακής σχέσης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020 (για αντιμετώπιση του COVID-19 από τους Ο.Τ.Α.), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 175 του N. 4764/2020.

Να σημειωθεί, ότι οι σταθμοί λειτουργούν από τις 7.00 π.μ. έως τις 4.00 μ.μ. και από 1η Σεπτεμβρίου έως 31η Ιουλίου του επομένου έτους. Αιτήσεις – εγγραφές πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενές θέσεις νηπίων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κάτωθι τηλέφωνα: Παιδικός Σταθμός Πύλου: 27230-22700, Παιδικός Σταθμός Χώρας: 27630-31224, Παιδικός Σταθμός Χαρακοπιού: 27250-41261.

Μιλώντας σχετικά ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας, δήλωσε: «Η Δημοτική Αρχή παραμένει πιστή στις δεσμεύσεις της για ενίσχυση δομών που στηρίζουν το παιδί στην προσχολική ηλικία, αλλά και την οικογένεια. Με διαρκή μέριμνα και πάντα στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, θα προσπαθούμε με κάθε δυνατό τρόπο να ικανοποιούμε το σύνολο των αιτήσεων, σε συνάρτηση με το προσωπικό, αλλά και την τήρηση των μέτρων που επιβάλλουν οι ιδιαίτερες συνθήκες που  προκλήθηκαν από την πανδημία. Αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πολίτες του Δήμου Πύλου – Νέστορος τις δομές που τους αρμόζουν, αλλά και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών του εκπαιδευτικού έργου, έχοντας πάντα συμμάχους στο πλευρό μας το εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό των δομών».