Έργα σε Δυτική Μάνη, ΓΟΕΒ Παμίσου και στο δρόμο Αρφαρά- Λάμπαινα

Έργα σε Δυτική Μάνη, ΓΟΕΒ Παμίσου και στο δρόμο Αρφαρά- Λάμπαινα

Σημαντικές αποφάσεις έλαβε στην προχθεσινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου όσον αφορά στη Μεσσηνία και την εξέλιξη της υλοποίησης του προγράμματος έργων της Περιφερειακής Ενότητας.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλο, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε χθες, πρόκειται για μια σειρά έργων και παρεμβάσεων που αντιμετωπίζουν χρονίζοντα προβλήματα του νομού.

Ειδικότερα:

Έργα στο Δήμο Δυτικής Μάνης
Εγκρίθηκαν τα σχέδια δύο προγραμματικών συμβάσεων, μίας μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Δυτικής Μάνης για τη βελτίωση της πρόσβασης στην πλατεία και στο λιμάνι των Κιτριών και μία μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμου Δυτικής Μάνης και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για την υλοποίηση του έργου βελτίωσης και αποκατάστασης της πρόσβασης σε αρχαιολογικά μνημεία στην πυρόπληκτη περιοχή του ίδιου Δήμου.

Αναβάθμιση ΓΟΕΒ Παμίσου
Επίσης για το έργο «Αναβάθμιση αρδευτικού, αποστραγγιστικού και οδικού δικτύου ΓΟΕΒ Παμίσου», προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ, εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό του διαγωνισμού. Το έργο χρηματοδοτείται από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η υλοποίησή του στοχεύει στην αποκατάσταση των ζημιών του αρδευτικού δικτύου ΓΟΕΒ στην Κάτω Ζώνη και επεμβαίνει σε όλες τις κύριες διώρυγες του δικτύου με εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης αυτών, με στόχο την στεγανοποίησή τους και την ελαχιστοποίηση των απωλειών αρδευτικού ύδατος.

Επιπλέον, το έργο προβλέπει την κατασκευή καναλέτων, στο δευτερεύον και τριτεύον δίκτυο, την ανακαίνιση των αντλιοστασίων Μπουρνιά και Ασπροπουλιάς, καθώς και τη συντήρηση – βελτίωση του αγροτικού δικτύου του ΓΟΕΒ, σε μήκος 15 περίπου χιλιομέτρων.

Επιπρόσθετα, εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση υποδομών ΓΟΕΒ Παμίσου» με προϋπολογισμό 45.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ιδίων Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Σε αυτό προβλέπονται επισκευές στο υπόγειο κλειστό δίκτυο του Αγίου Φλώρου, αντικατάσταση των θυροφραγμάτων του αντλιοστασίου και αποκατάσταση βλαβών στις βάνες του δικτύου.

Αρφαρά – Λάμπαινα και γέφυρα Παμίσου
Στη συνέχεια, ο κ. Αναστασόπουλος ανακοίνωσε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η διαγωνιστική διαδικασία για την εκπόνηση της μελέτης για την κατασκευή νέου οδικού άξονα στο τμήμα Αρφαρά –Λάμπαινα. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με 960.000 ευρώ και στόχος αποτελεί η ωρίμανση του έργου για την υποβολή του στο ΕΣΠΑ 2021 -2027.

Η μελέτη αφορά στην κατασκευή νέου οδικού άξονα, ο οποίος θα ξεκινά από την έξοδο Αρφαρών, του αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος – Καλαμάτα και θα καταλήγει στην Κοινότητα Λάμπαινας, μήκους περίπου 8 χιλιόμετρα.

Η νέα χάραξη θα εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο την επισκεψιμότητα του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Μεσσήνης, καθώς και την τοπική συγκοινωνία, αλλά και τον τουρισμό της ευρύτερης περιοχής.

Όσον αφορά στα τεχνικά στοιχεία του άξονα, αυτός θα είναι δίιχνος, με ολικό πλάτος διατομής 11 μέτρων, ενώ στην πορεία του συναντά δύο σημαντικά ποτάμια, Πάμισο και Μαυροζούμενα, για τη διέλευση των οποίων θα κατασκευαστούν τα αναγκαία τεχνικά έργα (γέφυρες ανοίγματος 40 μέτρων περίπου).

Ενταγμένη είναι, επίσης, στο ίδιο πρόγραμμα και η μελέτη διασύνδεσης Δήμων Καλαμάτας – Μεσσήνης στο παραλιακό μέτωπο με κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό Πάμισο, με προϋπολογισμό 600.000,00 ευρώ.

Η γέφυρα θα ξεκινά από υπάρχουσα οδό του Δήμου Καλαμάτας και θα συναντά αντίστοιχη οδό του Δήμου Μεσσήνης, θα είναι πλάτους περίπου 8 μέτρων και θα εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο την σύνδεση των δύο Δήμων, ενισχύοντας την τοπική συγκοινωνία και τον τουρισμό της ευρύτερης περιοχής. Τα τεύχη δημοπράτησης έχουν ετοιμαστεί και θα προχωρήσουν αφού προσαρμοστούν στις πρόσφατες τροποποιήσεις της νομοθεσίας.

Τροποποίηση προδιαγραφών ήσσονος σημασίας της ονομασίας «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΠ»
Τέλος, το αίτημα τροποποίησης των προδιαγραφών ήσσονος σημασίας, που κατατέθηκε από τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό «Ένωση Μεσσηνίας», το Σύλλογο υπέρ των Μεσσηνιακών Ελαιοκομικών προϊόντων ΠΟΠ, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Στέρνας και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νηλέας, ως γνωστόν, έχει επιστραφεί από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με παρατηρήσεις ως προς την περιγραφή των προδιαγραφών.

Για το σκοπό αυτό και επειδή επιβάλλεται να περιγραφούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και να διευκρινιστούν οι τροποποιήσεις των προδιαγραφών, έχει συσταθεί ομάδα εργασίας από τις ΔΑΟΚ Μεσσηνίας και Τριφυλίας.

Στο πλαίσιο αυτό η ομάδα εργασίας μελετά τις παρατηρήσεις του υπουργείου, συνεργάζεται με τους φορείς της πρότασης τροποποίησης αλλά και με το υπουργείο, προκειμένου άμεσα να επανυποβληθεί ο φάκελος προς αξιολόγηση. Σε περίπτωση που η ομάδα εργασίας χρειαστεί υποστήριξη από εξωτερικό συνεργάτη, αυτό θα γίνει με μέριμνα της Περιφέρειας.